Radca prawny, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, dokumentacji przebiegu studiów i e-teczki studenckiej, przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz postępowań awansowych.