Z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym związana od 2013 roku. Specjalizuje się z analityce biznesowej, aktualnie pełni funkcję pełnomocnika dyrektora ds. kluczowych projektów i interesariuszy. Nadzorowała implementację takich projektów jak: System Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN) czy Polska Bibliografia Naukowa (PBN). W ramach swojej pracy zawodowej realizowała projekty związane z wytwarzaniem oprogramowania w formule end-to-end – od koncepcji do wdrożenia produkcyjnego. Posiada liczne certyfikaty z zakresu analizy biznesowej oraz tradycyjnego i zwinnego zarządzania projektami. Ukończyła interdyscyplinarne studia na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Warszawskim.