Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni

inspirowana repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze światowej czołówki.

pobierz broszurę

Łatwość pozyskiwania informacji o dorobku naukowym z różnych źródeł

 • Integracja systemu z zewnętrznymi bazami i otwartość na indeksowanie
 • Integracja z systemami do ewidencjonowania i pozyskiwania dorobku naukowego
 • Wbudowane narzędzia do pozyskania treści opublikowanych w popularnych standardach, np. OpenJournals, PolIndex, PubMed, RIS, BibTex, DOAJ
 • Automatyzacja procesu pozyskiwania treści do repozytorium
zapytaj o demo

Mechanizmy zwiększające cytowalność i usprawniające integrację

 • Możliwość wyboru spośród kilkuset stylów cytowań, w tym APA czy MLA
 • Pełna zgodność ze standardami OAI-PMH i OPENDOAR
 • Obsługa różnego rodzaju zasobów, m.in. artykułów, czasopism, książek czy monografii
zapytaj o demo

Atrakcyjny, webowy interfejs użytkownika

 • Czytelny sposób prezentacji publikacji, ich linkowania i pokazywania powiązań pomiędzy nimi
 • Łatwe wyszukiwanie treści i autorów dzięki szeregowi metadanych
 • Wsparcie dla Google Scholar
zapytaj o demo

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Pozytywny wpływ na ocenę parametryczną publikacji i ewaluację jednostek naukowych
  • Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego szerokiemu gronu odbiorców
  • Pozytywny wpływ na pozycję uczelni w krajowych i międzynarodowych rankingach
 • Administracja
  • Automatyczne zasilenie bazy z systemów ewidencjonowania dorobku naukowego
  • Prosty i nowoczesny interfejs backoffice w formie aplikacji webowej
  • Monitorowanie jakości publikacji naukowych pracowników oraz ich popularności wśród odwiedzających oraz zewnętrznych systemów indeksujących
 • Pracownicy naukowi
  • Zwiększenie widoczności i cytowalności publikacji
  • Popularyzacja wyników badań naukowych
  • Poprawa wskaźników cytowania, m.in. indeksu Hirscha
  • Brak konieczności umieszczania publikacji w repozytoriach zewnętrznych

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Analityka naukowa

  Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców.

  Sprawdź
 • Ewidencja naukowa

  Gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni.

  Sprawdź
 • Repozytorium naukowe

  Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni.

  Jesteś tutaj