Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni

inspirowana repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze światowej czołówki.

pobierz broszurę
repozytorium naukowe

Łatwość pozyskiwania informacji o dorobku naukowym z różnych źródeł

 • Integracja systemu z zewnętrznymi bazami i otwartość na indeksowanie
 • Integracja z systemami do ewidencjonowania i pozyskiwania dorobku naukowego
 • Wbudowane narzędzia do pozyskania treści opublikowanych w popularnych standardach, np. OpenJournals, PolIndex, PubMed, RIS, BibTex, DOAJ
 • Automatyzacja procesu pozyskiwania treści do repozytorium
Umów się na prezentację
repozytorium naukowe podgląd
repozytorium naukowe podgląd ekranu

Mechanizmy zwiększające cytowalność i usprawniające integrację

 • Możliwość wyboru spośród kilkuset stylów cytowań, w tym APA czy MLA
 • Pełna zgodność ze standardami OAI-PMH i OPENDOAR
 • Obsługa różnego rodzaju zasobów, m.in. artykułów, czasopism, książek czy monografii
Umów się na prezentację

Atrakcyjny, webowy interfejs użytkownika

 • Czytelny sposób prezentacji publikacji, ich linkowania i pokazywania powiązań pomiędzy nimi
 • Łatwe wyszukiwanie treści i autorów dzięki szeregowi metadanych
 • Wsparcie dla Google Scholar
Umów się na prezentację
repozytorium naukowe podgląd ekranu 2
dr Leszek Szafrański Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej

W trakcie zrealizowanego w ciągu 4 tygodni wdrożenia, PCG Academia uruchomiła system Sciencecloud umożliwiający ewidencję i analizę osiągnięć naukowych UJ we wszystkich 28 ewaluowanych dyscyplinach naukowych. Do systemu zaimportowano ponad 36 tysięcy metadanych publikacji wydanych w latach 2017-2020 oraz dane kilkudziesięciu tysięcy pracowników naukowych. Dzięki Sciencecloud pracownicy UJ są w stanie śledzić kluczowe dla ewaluacji parametry oraz na bieżąco monitorować i optymalizować realizowaną strategię naukową w poszczególnych dyscyplinach

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Pozytywny wpływ na ocenę parametryczną publikacji i ewaluację jednostek naukowych
  • Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego szerokiemu gronu odbiorców
  • Pozytywny wpływ na pozycję uczelni w krajowych i międzynarodowych rankingach
 • Administracja
  • Automatyczne zasilenie bazy z systemów ewidencjonowania dorobku naukowego
  • Prosty i nowoczesny interfejs backoffice w formie aplikacji webowej
  • Monitorowanie jakości publikacji naukowych pracowników oraz ich popularności wśród odwiedzających oraz zewnętrznych systemów indeksujących
 • Pracownicy naukowi
  • Zwiększenie widoczności i cytowalności publikacji
  • Popularyzacja wyników badań naukowych
  • Poprawa wskaźników cytowania, m.in. indeksu Hirscha
  • Brak konieczności umieszczania publikacji w repozytoriach zewnętrznych

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • Analityka naukowa

  Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników uwzględnionych do liczby N.

  Sprawdź
 • Ewidencja naukowa

  Gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych, zgodnie z wytycznymi MEiN.

  Sprawdź
 • Ocena pracownicza

  Okresowa ocena wyników pracy dydaktyków i badaczy w szkole wyższej – od definiowania reguł, poprzez stawianie celów i monitorowanie statusu ich realizacji.

  Sprawdź
 • Repozytorium naukowe

  Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni inspirowana repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze światowej czołówki.

  Jesteś tutaj
 • DSpace

  Otwarty dostęp do publikacji naukowych z wykorzystaniem repozytorium naukowego DSpace 7

  Sprawdź