Elektroniczna rekrutacja studentów – korzyści

 

Rekrutacja studentów przez system rekrutacji na studia oferowany przez PCG Acacemia daje ogromne korzyści logistyczne.

Rekrutacja studentów przez system rekrutacji na studia oferowany przez PCG Acacemia daje ogromne korzyści logistyczne. Studenci mają bezpośredni wgląd w programy studiów, wykaz obowiązkowych przedmiotów maturalnych, które są niezbędne do zakwalifikowania się na studia oraz dostęp do systemów płatniczych online, dzięki któremu mają możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej.

elektorniczna Rekrutacja studentów

 

Dzięki wbudowanemu w system PCG Academia modułowi automatycznej wysyłki spersonalizowanych komunikatów, kandydaci na bieżąco informowani o swoim statusie w procesie rekrutacji na studia.

 

pcgacademia, Rekrutacja studentów

 

Rekrutacja na studia – etapy

 

Po dokonaniu wyboru kierunku student dokonuje opłaty rekrutacyjnej i czeka na wyniki. W zależności od preferencji może wybrać kilka kierunków studiów, co znacznie zwiększy szansę dostania się na studia stacjonarne. Rekrutacja na studia przebiega szybko i sprawnie.

 

System rekrutacji na studia – prostota obsługi

 

System rekrutacji na studia jest w pełni intuicyjny i przyjazny dla pracowników uczelni oraz studenta.
Do momentu otrzymania pozytywnej odpowiedzi rekrutacyjnej, student nie musi pojawiać się na uczelni. Dopiero po zakwalifikowaniu się na studia przedstawia osobiście niezbędną dokumentację i zostaje wciągnięty na listę studentów.

 

W systemie rekrutacji na studia PCG Academia włączenie zaakceptowanego kandydata w poczet studentów odbywa się bez jakichkolwiek opóźnień w prosty sposób, wymagający zaledwie pojedynczego kliknięcia.