Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska i Prorektor Akademii WSB, gościł na portalu i kanale Czyż tak! prowadzonym przez Marka Czyża – Dyrektora informacji Radia Zet.

Dyskusja, opublikowana pod tytułem Sztuczna inteligencja napisze pracę, biblioteka niedługo zniknie, a kiedy zamilknie Gaude Mater?, skupiła się na obecnych przemianach w świecie akademickim związanych z cyfryzacją i nie tylko.

Zapraszamy do oglądania:

Rozmowa dotyczyła przede wszystkim misji edukacyjnej uczelni. Jak zmienia się studiowanie wobec nowych technologii? Jak będzie wyglądała uczelnia przyszłości?

Wielokrotnie podejmowano temat hybrydowych form kształcenia, które zdaniem Prof. Łukasza Sułkowskiego stanowią przyszłościowy kierunek rozwoju nauczania. Dyskutowano również o jakości kształcenia zdalnego i hybrydowego, gdzie poruszono też kwestię zatrudnialności absolwentów i adekwatności programów kształcenia do realiów rynkowych.

Rozmówcy zastanowili się także nad konsekwencjami, jakie przemiany uczelni mogą nieść dla wielowiekowej kultury akademickiej. W tym wszystkim padło również pytanie o narzędzia, które wspierają zarządzanie uczelnią i ich transformację cyfrową.

Zachęcamy do oglądania oraz do włączenia się w dyskusję nad przyszłością uczelni w komentarzach.

Oglądaj na YouTube