DSpace 7, czyli najnowsza wersja popularnego repozytorium naukowego, jest już dostępna dla uczelni. Niezależnie od tego, czy chcą Państwo wdrożyć repozytorium DSpace od podstaw, czy zaktualizować już działające rozwiązanie do najnowszej wersji DSpace 7, PCG Academia posiada doświadczenie i kompetencje, by wesprzeć Państwa w tych działaniach.

Czym jest DSpace?

DSpace to oprogramowanie na licencji open source wykorzystywane przez ponad 2,000 instytucji naukowych, w tym jedne z najlepszych uczelni świata tj. Princeton, Cambridge, czy uniwersytet Humboldta (pełna lista uczelni tutaj). Zaprojektowany w 2002 roku przez MIT i Hewlett-Packarda DSpace, jest rozwijany i utrzymywany przez międzynarodową społeczność firm i ekspertów, dzięki którym uczelnie mogą bezpłatnie pozyskać licencję na jego wykorzystanie. Najczęściej, DSpace znajduje swoje zastosowanie jako narzędzie umożliwiające otwarty dostęp do dorobku naukowego i zarządzanie nim w bibliotekach akademickich i innych instytucjach szkolnictwa wyższego. W Polsce repozytoria oparte o DSpace działają m.in. w Bibliotece Jagiellońskiej, Uniwersytecie Warszawskim, czy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Co nowego w DSpace 7?

DSpace 7 to długo wyczekiwany następca, szeroko wykorzystywanego DSpace 6, którego główne wyróżniki to:

 • Nowoczesny, responsywny interfejs użytkownika oparty o technologie Angular i Bootstrap;
 • Gruntownie przeprojektowany, samodokumentujący się interfejs integracyjny REST API;
 • Zaawansowane funkcje konfiguracyjne, umożliwiające budowanie hierarchii czasopism i odwzorowanie struktury organizacyjnej uczelni (kontekst wydziałowy).
 • Nowe obiegi dokumentów zawierające funkcjonalność „przeciągnij-upuść” i automatyczną ekstrakcję meta-danych z powszechnie wykorzystywanych formatów tj. PDF;

Doświadczenie i zakres usług PCG Academia

PCG Academia od 2019 roku blisko współpracuje z Biblioteką Jagiellońską, odpowiadając za rozwój i utrzymanie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ), opartego o DSpace. W tym celu, w PCG Academia powstał dedykowany zespół, specjalizujący się w wykorzystaniu technologii DSpace do budowy uczelnianych repozytoriów naukowych.

PCG Academia oferuje następujące usługi związanie z uruchomieniem i wykorzystaniem DSpace:

 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania w dowolnym środowisku, wskazanym przez uczelnię (on-premises, chmura prywatna, chmura publiczna), lub
 • Aktualizacja istniejącej instancji repozytorium wraz z przeniesieniem danych, funkcjonalności i integracji wykonanych indywidualnie w uczelni;
 • Projektowanie i wykonanie interfejsu użytkownika, dostosowanego do identyfikacji graficznej i księgi znaku zdefiniowanej przez uczelnię;
 • Integracja DSpace z innymi systemami występującymi na uczelni, w tym systemami ERP, OJS/OMP/OCS, a także z systemami autentykacji użytkowników np. CAS, LDAP, Active Directory, czy Azure AD;
 • Projektowanie i realizacja nowych funkcjonalności na indywidualne zamówienie uczelni;
 • Backup i archiwizacja danych przechowywanych w ramach repozytorium, także z wykorzystaniem technologii chmury rozproszonej;
 • Obsługa serwisowa i rozwój, uwzględniające uzgodniony pakiet godzin i czasy reakcji na zgłoszenia rejestrowane w systemie JIRA;

Kontakt i dodatkowe informacje

PCG Academia oferuję bezpłatną wycenę projektów mających na celu wdrożenie lub aktualizację repozytorium dorobku naukowego opartego o DSpace 7. Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: +48 17 777 37 00 lub pod adresem e-mail: info@pcgacademia.pl