Ostatni webinar z 2. cyklu „Uniwersytet Przyszłości” poświęciliśmy zagadnieniu analizy danych z platform e-learningowych. To właśnie one w czasie pandemii stały się podstawowymi narzędziami prowadzenia kształcenia.

Wiele uczelni deklaruje pozostanie przy tych narzędziach także w popandemicznej przyszłości. Jak więc możemy zmaksymalizować korzyści z wykorzystania platform? Możemy zastosować analizę danych, która pozwoli nam na podnoszenie jakości kształcenia, wsparcie studentów i bardziej efektywną organizację kształcenia w oparciu o rzetelne informacje dotyczące konkretnie własnej uczelni.

Jednym z narzędzi do łatwego pozyskiwania danych i generowania raportów jest IntelliBoard, który może współpracować z takimi platformami jak Moodle, Open LMS czy Blackboard Learn Ultra. O praktycznych przykładach wykorzystania IntelliBoard przez uczelnie opowiedziały przedstawicielki IntelliBoard: Tonya Riney, COO, oraz Mariana Robson, Sales Director for Europe. Webinar moderowała Magda Sochacka, Dyrektor Linii Biznesowej w PCG Academia.

Czym jest IntelliBoard?

IntelliBoard jest lokalną wtyczką działającą w ramach bazy danych z platformy LMS. Dostawca rozwiązania nie przechowuje żadnych danych uczelni i wszystko jest w 100% zgodne z RODO. Narzędzie powstało, by dać użytkownikom Moodle możliwość raportowania i analizy danych z tej platformy. Za pomocą kilku kliknięć ogromna ilość danych zaszytych w Moodle staje się łatwo dostępna i może zostać wykorzystana do doskonalenia kształcenia.

IntelliBoard powstaje we współpracy z uczelniami – ok. 65-75% ze 130 raportów dostarczanych przez to narzędzie zostało opracowane w odpowiedzi na konkretne potrzeby zgłaszane przez uczelnie. Rozwiązanie wdrożono na wielu uczelniach europejskich, setkach uczelni w USA i 200 uczelniach w regionie Azji i Pacyfiku.

Warunki wstępne wdrożenia IntelliBoard

Wszystkie uczelnie, które posiadają platformę e-learningową mogą korzystać z IntelliBoard – nie ma tutaj żadnych wymagań. Nie ma też znaczenia liczba studentów. Przy wdrożeniu, dostawca pyta tylko o typ bazy danych, co jest konieczne do prawidłowej integracji narzędzia. „Gdy zainstalujemy już wtyczkę i połączymy ją z bazami danych, implementacja IntelliBoard zajmuje pięć minut”, zapewniła Tonya Riney.

Jakie korzyści uczelnie mogą uzyskać z IntelliBoard?

Przyjrzymy się najpierw, jakie korzyści mogą osiągnąć dydaktycy. Dzięki dostępowi do danych, wiedzą oni, jak każdy pojedynczy student radzi sobie z nauką – zarówno ogółem w kursie, jak i z poszczególnymi rodzajami zadań. Dzięki temu mogą budować relacje ze studentem i pomagać mu tam, gdzie on tego najbardziej potrzebuje. Dane pozwalają też na oszacowanie, którzy ze studentów osiągną sukces lub nie w danym kursie.

Jednym z kluczowych czynników determinujących sukces studenta jest czas spędzony na platformie. Moodle dostarcza taką statystykę, lecz jest ona niedokładna – pokazuje, ile czasu student miał platformę otwartą, a nie ile faktycznie w niej działał. IntelliBoard sprawdza zaangażowanie studenta co 30 sekund, dając realistyczny czas pracy studenta. Pozwala to wykładowcy zareagować we właściwy sposób, niezaburzony błędami w pomiarze.

IntelliBoard wspiera również twórców kursów oraz jednostki odpowiedzialne za e-learning, dostarczając informacji o tym, jak prowadzący budują kursy i jak studenci z nich korzystają. Pomaga to poprawiać jakość kształcenia zdalnego. Narzędzie wspiera także kształcenie stacjonarne, np. gdy platforma LMS taka jak Moodle jest dla uczelni centralnym miejscem udostępniania materiałów dydaktycznych.

Zarządzający uczelnią mają zaś dostęp do wszelkich danych, co pozwala im np. na porównywanie różnych kursów i zidentyfikowanie najlepszych praktyk, by tworzyć lepsze kursy w przyszłości. Uczelnie mogą na podstawie rzetelnych informacji usprawniać proces kształcenia, podnosić jego jakość i wzbogać doświadczenia studentów.

Również studenci mogą skorzystać z IntelliBoard i samodzielnie sprawdzić swoje postępy w nauce, dane o tym, jak korzystają z platformy czy uzyskane oceny. Narzędzie jest interaktywne i pozwala studentom za pomocą dosłownie dwóch kliknięć znaleźć zadania i aktywności, które mają wykonać. Następnie bezpośrednio z IntelliBoard mogą przenieść się do miejsca w kursie, gdzie to zadanie się znajduje – bez wyszukiwania i przeglądania całej struktury kursu.

IntelliBoard może również wesprzeć uczelnie w raportowaniu na zewnątrz, co pokazały przypadki amerykańskich uczelni. Dobrym przykładem jest North Carolina Community College System, składający się z 58 szkół wyższych ze scentralizowanym biurem w Raleigh. Raportowanie jest niezbędne uczelni do uzyskania środków federalnych i stanowych. Jednym z najważniejszych punktów w raportach jest ilość czasu, którą studenci spędzają na zajęciach, zarówno stacjonarnych, jak i online. Przed wdrożeniem IntelliBoard zdarzały się wypadki, że któraś ze szkół w systemie musiała zwrócić środki o niebagatelnej wysokości ponad 1,5 mln dolarów właśnie z powodu niedokładności w raportowaniu. Dla uczelni był to duży cios. IntelliBoard pomaga uniknąć takich zdarzeń, dostarczając konkretne, sprecyzowane dane.

Różnice między samym Moodle a Moodle z IntelliBoard

Moodle sam w sobie zbiera ogromną ilość danych i oczywiście można je „wyciągnąć” z tego systemu. Jest to jednak proces czasochłonny i trudny, wymagający doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Konieczne jest pozyskiwanie danych osobno dla każdego kursu i każdej aktywności.

IntelliBoard pozyskuje te dane automatycznie i prezentuje je w czytelnej, wizualnej formie. Do tego dodaje dodatkowe funkcje, takie jak śledzenie czasu czy zaangażowania. Niektóre raporty IntelliBoard pozwala stworzyć po prostu łatwiej i szybciej niż na bazie samego Moodle – pełny raport można uzyskać w dwie minuty, bez przeklikiwania przez wszystkie kursy i pojedyncze aktywności. Część raportów jest zaś możliwa tylko i wyłącznie w IntelliBoard.

Case studies trzech uczelni

Pierwszym przykładem jest duży uniwersytet w Finlandii. Uczelnia zgłosiła się do IntelliBoard po zobaczeniu prezentacji narzędzia na jednej z międzynarodowych konferencji. Jak wspomina Mariana Robson, przedstawiciele uczelni byli w szoku, że raporty, których stworzenie zajmuje im kilka dni, w IntelliBoard są dostępne w dwa kliknięcia. Dzięki temu narzędziu nie muszą wykonywać całej tej pracy własnoręcznie, co ułatwiło pracę na całej uczelni.

Z kolei jeden z najlepszych uniwersytetów w Hiszpanii zdecydował się na wdrożenie IntelliBoard w odpowiedzi na potrzeby związane z obowiązkowym raportowaniem do organów rządowych. Raporty uczelnia zobowiązana jest przesyłać co tydzień, w każdy poniedziałek, do lokalnych władz. Jako uczelnia publiczna musi ona wykazać, że studenci faktycznie korzystają z LMS. Dlatego w raportach wymaga się szczegółowych informacji takich jak liczba użytkowników aktywnych w zeszłym tygodniu czy liczba wykonanych aktywności. W IntelliBoard uniwersytet może zaplanować automatyczne generowanie raportów z wymaganymi danymi za określony przedział czasowy, a także ustawić monity.

Trzeci przykład to duża, publiczna uczelnia, będąca jednym z najlepszych uniwersytetów we Francji. Instytucja chciała poprawić relacje pomiędzy dydaktykami a studentami. Jak wskazaliśmy już wcześniej, IntelliBoard daje wykładowcom wiele danych, które ułatwiają wspieranie studentów. Uczelnia chciała jednak pójść o krok dalej i na jej życzenie IntelliBoard wdrożył spersonalizowane narzędzie dla wykładowców, a następnie, w ramach supportu, dalej dostosowano je do specyfiki potrzeb uniwersytetu.

Oprócz customizacji w IntelliBoard jest również możliwość budowania własnych raportów poprzez narzędzia SQL Builder (dla znających język SQL) oraz Visual Builder (edytor wizualny).

W kolejnej wersji IntelliBoard o nazwie IntelliBoard Next, która wyjdzie wiosną przyszłego roku, uczelnie będą miały ponadto możliwość „dołożenia” do danych pozyskanych z LMS także danych z systemu dziekanatowego i tworzenia zupełnie dowolnych raportów na bazie wszystkich tych danych.

Program Pilotażowy

IntelliBoard jest częścią Programu Pilotażowego PCG Academia, który pozwala uczelniom, niskim nakładem środków, przetestować wiodące rozwiązania do kształcenia zdalnego i elektronicznego egzaminowania studentów. IntelliBoard można przetestować całkowicie bezpłatnie przez okres 1 miesiąca, bez limitu użytkowników na platformie.

Szczegółowe informacje o Programie mogą Państwo uzyskać pod tym linkiem oraz kontaktując się z Magdą Sochacką, Dyrektor Linii Biznesowej, magda.sochacka@pcgacademia.pl lub tel. 502 044 265.