Pojawienie się nowych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI) przykuwa uwagę i rozpala wyobraźnię w wielu różnych sektorach, w tym szkolnictwie wyższym. Dokąd jednak wiedzie rozwój AI? Czy przechodzimy od czasu, kiedy narzędzia cyfrowe były wsparciem w naszej działalności, do epoki „centaurów” – „pół człowieka, pół sztucznej inteligencji”, gdzie AI staje się niezbędne? Czy dążymy do posthumanizmu?

Tematyce tej Prof. Łukasz Sułkowski poświęcił 14. odcinek podcastu Uniwersytet Cyfrowy. Gościem odcinka jest dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Lider podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów. Ekspertka zajmuje się problematyką wpływu sztucznej inteligencji na zachowanie człowieka.

Dr Kaczorowska-Spychalska przedstawiła wizję i perspektywy rozwoju AI. Eksperci rozmawiali także o realizacji trzech misji uczelni (nauka, kształcenie, współpraca z otoczeniem) i o zarządzaniu uczelnią w warunkach intensywnego rozwoju AI, a zwłaszcza Generative AI. Zwrócili ponadto uwagę na konieczność podjęcia dyskusji nad zasadami etycznymi wykorzystywania AI w np. pracy naukowej. Rozmowa nie obyła się też bez szerszych pytań o ludzką kreatywność i rolę technologii w naszym życiu.

Podcast dostępny na platformach:

    

Dodatek do odcinka:

Książka prof. Łukasza Sułkowskiego „Managing the Digital University” w wersji elektronicznej do pobrania.