W 13. odcinku podcastu Uniwersytet Cyfrowy Prof. Łukasz Sułkowski opowiada o głośnym ostatnio narzędziu Chat GPT i możliwościach jego wykorzystania w pracy naukowej.

Chat GPT należy do tzw. Generative AI, czyli narzędzi sztucznej inteligencji potrafiących generować nowe teksty czy obrazy. Sztuczna inteligencja już dzisiaj jest w stanie pisać eseje oraz wspomagać pisanie artykułów i książek naukowych. Budzi to oczywiste wątpliwości etyczne. Jaką postawę powinno przyjąć środowisko akademickie wobec AI?

Profesor prezentuje, jak Chat GPT działa w praktyce. Jako przykład posłużyło polecenie narzędziu wygenerowania idei i treści do książki poświęconej przywództwu. Obserwujemy, jak narzędzie radzi sobie ze stawianymi mu zadaniami, w tym stworzenie tytułu, zaproponowanie spisu treści, wygenerowanie literatury przedmiotu i przypisów czy wręcz napisanie całego podrozdziału. Prof. Sułkowski pyta Chat GPT nawet o zaprojektowanie badania stylów przywództwa i przeprowadzenie systematycznego przeglądu literatury.

Czy efekty prace AI są satysfakcjonujące? Jak bardzo tekst wygenerowany przez AI różni się od tekstu napisanego przez człowieka? Zobaczcie sami na filmie.

Podcast dostępny na platformach: