Kategoria

LUMEN, listopad 2017, Warszawa, Polska

LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi. Zorganizowana po raz pierwszy w 2015 roku konferencja przyciąga co roku ponad 200 gości z Polski i zagranicy. W ramach konferencji najlepsi menedżerowie i zespoły z polskich szkół wyższych otrzymują nagrody LUMEN w kluczowych obszarach profesjonalnego zarządzania uczelnią.

Kategoria

Grudzień 2016, Warszawa, Polska

Użytkownicy systemów Uczelnia XP/10 prowadzą samorganizującą się grupę wsparcia i wymiany najlepszych praktyk w pracy z systemami oferowanymi przez PCG Academia. Spotkania Grupy odbywają się regularnie, przy udziale kilkudziesięciu przedstawicieli uczelni współpracujących z PCG Academia. Kolejne spotkanie zaplanowane jest  na grudzień 2016 roku. 

Kategoria

Bett Conference, 25 - 28 stycznia 2017, Londyn, Wielka Brytania

Bett to coroczne targi poświęcone wykorzystywaniu technologii informatycznych w nauczaniu, organizowane pod koniec stycznia w Londynie pod patronatem firmy Microsoft. W tym roku na targach swoje produkty i usługi zaprezentuje ponad 600 firm z całego świata. Uczestnictwo w targach daję możliwość poznania rozwiązań które będą stanowić o jakości edukacji w najbliższych latach

Kategoria

Learntec, 24 - 26 stycznia 2017, Karlsruhe, Niemcy

Learntec to odbywająca się w Karlsruhe w Niemczech konferencja dla ekspertów z działu wdrożeń systemów informatycznych i zarządzani zasobami ludzkimi mająca na celu propagowanie lepszego wykorzystywania cyfrowych rozwiązań w procesach kształcenia i utrwalania wiedzy. Tegoroczny program konferencji zakłada ponad 100 prezentacji i warsztatów podzielonych na 5 głównych kategorii.

Kategoria

Didacta, 20 - 24 lutego 2018, Hanower, Niemcy

Didacta to największe na świecie targi poświęcone edukacji i szkoleniom organizowane w Hanowerze. Skupiając ponad 900 wystawców Didacta oferuje swoim gościom kompleksowy program prezentacji, warsztatów i prelekcji na temat najnowszych osiągnięć z zakresu innowacji w oświacie. Podczas targów wystawy podzielone są na główne kategorie: wczesna edukacja, szkoły i uczelnie, nowe technologie, szkolnictwo zawodowe oraz zarządzanie oświatą.

Kategoria

EUNIS, 7 - 9 czerwca 2017, Munster, Niemcy

EUNIS to międzynarodowy kongres, podczas którego członkowie Europejskiej Organizacji Systemów IT dla Uczelni, zrzeszającej przedstawicieli dostawców oprogramowania i wykorzystujących je uczelni, dyskutują na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie innowacyjnej edukacji. Podczas kongresu nagradzane są także najlepsze prace naukowe z ostatniego roku poświęcone tej tematyce.

Kategoria

EDM, 2017, Raleigh, Stany Zjednoczone

Educational Data Mining to wiodące międzynarodowe forum, podczas którego omawiane są najnowsze rezultaty badań na temat eksploracji dużych zbiorów danych na temat edukacji w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące oświaty i lepszego zrozumienia dotyczących jej procesów. Podczas konferencji prezentowane są realne przykłady zastosowania analizy danych przy zarządzaniu uczelnią.

Kategoria

Public Sector Show, 27 czerwca 2017, Londyn, Wielka Brytania

Public Sector Show to największe wydarzenie w Wielkiej Brytanii nastawione na wsparcie przedstawicieli instytucji sektora publicznego, zarówno odpowiedzialnych za planowanie strategiczne i tworzenie polityk, jak i ustalanie budżetów, w lepszym podejmowaniu decyzji i innowację. Na konferencję składa się cykl prezentacji, oraz seminaria zorganizowane wokół trzech głównych kategorii - Finansowanie, Innowacje i Rozwój.

Kategoria

HEFE, Październik 2017, Londyn, Wielka Brytania

Higher Education Show to darmowe, jednodniowe targi i konferencja na których ponad 1200 specjalistów z dziedziny szkolnictwa wyższego spotyka się aby omówić najnowsze postępy, benchmarki i dobre praktyki w zarządzaniu oświatą. W ostatniej edycji targów swoje rozwiązania przedstawiały największe światowe firmy takie jak Canon, Xerox czy Tableau.

Kategoria

OEB, 30 października - 2 grudnia 2016, Berlin, Niemcy

Konferencja Online Educa Berlin poświęconej technologiom i usługom wspierającym edukację i naukę. Organizowana na początku grudnia w hotelu InterContinental w Berlinie, konferencja OEB gromadzi ponad 2 300 uczestników ze 100 krajów i jest miejscem, w którym spotykają się przedstawiciele największych instytucji edukacji, sektora usług publicznych i biznesu.