Kategoria

LUMEN, 26 listopada 2018, Warszawa, Polska

LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi. Zorganizowana po raz pierwszy w 2015 roku konferencja przyciąga co roku ponad 200 gości z Polski i zagranicy. W ramach konferencji najlepsi menedżerowie i zespoły z polskich szkół wyższych otrzymują nagrody LUMEN w kluczowych obszarach profesjonalnego zarządzania uczelnią.

Kategoria

Bett Conference, 24-27 stycznia 2018, Londyn, Wielka Brytania

Bett to coroczne targi poświęcone wykorzystywaniu technologii informatycznych w nauczaniu, organizowane pod koniec stycznia w Londynie pod patronatem firmy Microsoft. W tym roku na targach swoje produkty i usługi zaprezentuje ponad 600 firm z całego świata. Uczestnictwo w targach daję możliwość poznania rozwiązań które będą stanowić o jakości edukacji w najbliższych latach

Kategoria

Learntec, 30 stycznia - 1 lutego 2018, Karlsruhe, Niemcy

Learntec to odbywająca się w Karlsruhe w Niemczech konferencja dla ekspertów z działu wdrożeń systemów informatycznych i zarządzani zasobami ludzkimi mająca na celu propagowanie lepszego wykorzystywania cyfrowych rozwiązań w procesach kształcenia i utrwalania wiedzy. Tegoroczny program konferencji zakłada ponad 100 prezentacji i warsztatów podzielonych na 5 głównych kategorii.

Kategoria

Didacta, 20-24 lutego 2018, Hanower, Niemcy

Didacta to największe na świecie targi poświęcone edukacji i szkoleniom organizowane w Hanowerze. Skupiając ponad 900 wystawców Didacta oferuje swoim gościom kompleksowy program prezentacji, warsztatów i prelekcji na temat najnowszych osiągnięć z zakresu innowacji w oświacie. Podczas targów wystawy podzielone są na główne kategorie: wczesna edukacja, szkoły i uczelnie, nowe technologie, szkolnictwo zawodowe oraz zarządzanie oświatą.

Kategoria

EUNIS, 6-8 czerwca 2018, Paryż, Francja

EUNIS to międzynarodowy kongres, podczas którego członkowie Europejskiej Organizacji Systemów IT dla Uczelni, zrzeszającej przedstawicieli dostawców oprogramowania i wykorzystujących je uczelni, dyskutują na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie innowacyjnej edukacji. Podczas kongresu nagradzane są także najlepsze prace naukowe z ostatniego roku poświęcone tej tematyce.

Kategoria

EDM, 15-18 lipca 2018, Buffalo NY, Stany Zjednoczone

Educational Data Mining to wiodące międzynarodowe forum, podczas którego omawiane są najnowsze rezultaty badań na temat eksploracji dużych zbiorów danych na temat edukacji w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące oświaty i lepszego zrozumienia dotyczących jej procesów. Podczas konferencji prezentowane są realne przykłady zastosowania analizy danych przy zarządzaniu uczelnią.

Kategoria

Public Sector Show, 26 czerwca 2018, Londyn, Wielka Brytania

Public Sector Show to największe wydarzenie w Wielkiej Brytanii nastawione na wsparcie przedstawicieli instytucji sektora publicznego, zarówno odpowiedzialnych za planowanie strategiczne i tworzenie polityk, jak i ustalanie budżetów, w lepszym podejmowaniu decyzji i innowację. Na konferencję składa się cykl prezentacji oraz seminaria zorganizowane wokół trzech głównych kategorii - Finansowanie, Innowacje i Rozwój.

Kategoria

HEFE, 10 października 2018, Londyn, Wielka Brytania

Higher Education Show to darmowe, jednodniowe targi i konferencja na których ponad 1200 specjalistów z dziedziny szkolnictwa wyższego spotyka się aby omówić najnowsze postępy, benchmarki i dobre praktyki w zarządzaniu oświatą. W ostatniej edycji targów swoje rozwiązania przedstawiały największe światowe firmy takie jak Canon, Xerox czy Tableau.

Kategoria

OEB, 5-7 grudnia 2018, Berlin, Niemcy

Konferencja Online Educa Berlin poświęconej technologiom i usługom wspierającym edukację i naukę. Organizowana na początku grudnia w hotelu InterContinental w Berlinie, konferencja OEB gromadzi ponad 2000 uczestników z przeszło 80 krajów i jest miejscem, w którym spotykają się przedstawiciele największych instytucji edukacji, sektora usług publicznych i biznesu.