PCG Academia oferuje usługę wsparcia uczelni w zakresie skutecznej rekrutacji i utrzymania studentów. Rozwiązanie opracowane we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego poddano weryfikacji na grupie blisko 150 tysięcy studentów w ramach ogólnopolskiego pilotażu pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich. W rezultacie powstał zestaw narzędzi analitycznych wspierających uczelnię w pozyskaniu większej liczby lepiej dopasowanych kandydatów na studia, przy jednoczesnym obniżeniu nakładów na promocję i marketing uczelni. O sile usługi stanowią znajomość rynku oświatowego przez PCG i posiadane przez firmę relacje z blisko 10 tysiącami szkół z całego kraju.

Pobierz broszurę

 

Kluczowe korzyści


Analiza danych z dowolnego systemu obsługi studiów

Badanie korelacji pomiędzy potencjałem kandydata a jego losem na studiach

Wskazanie szkół średnich o dużym potencjale na zwiększenie naboru

Rekomendacje konkretnych działań zebrane w postaci raportu
 

 

Przykładowe analizy oferowane przez PCG Academia

Analiza rekrutacji z podziałem na lata i położenie geograficzne


analityka 01
  • Określenie poziomu rekrutacji w poszczególnych latach, z podziałem na płeć i z uwzględnieniem trendów jej zmiany w czasie.
  • Analiza nieregularności w geograficznym rozkładzie naboru pozwalająca na znalezienie przyczyny różnej wielkości rekrutacji w podobnych powiatach.
 

 

Rozpoznanie szkół, z których pochodzą studenci


  • Analiza szkół, z których rekrutowani byli studenci w poszczególnych latach.
  • Zidentyfikowanie szkół najbardziej istotnych dla uczelni z punktu widzenia rekrutacji, z którymi relacja powinna być rozwijana.
analityka 02
 

 

Pogłębiona analiza najpopularniejszych kierunków


analityka 03
  • Pogłębiona analiza informacji na temat studentów pojedynczego kierunku pozwalająca określić ich umiejętności i potencjał w momencie rozpoczęcia studiów.
  • Prześledzenie losów kandydatów kierunku na przełomie lat, dzięki czemu określić można ich poziom sukcesu, a pośrednio ich zdolności oraz poziom trudności studiów.
 

 

Wysycenie rekrutacji w powiatach


  • Zidentyfikowanie powiatów, z których rekrutowana jest mała liczba studentów oraz wskazanie szkół będących potencjalnie dobrym źródłem pozyskiwania nowych kandydatów.
analityka 04
 

 

Umów się na prezentację lub poproś o wycenę

Powered by BreezingForms