System obsługi studiów Uczelnia 10 to więcej niż repozytorium do przechowywania danych. System Uczelnia 10 pozwala pracownikom akademickim i dydaktycznym efektywnie analizować dane i na ich podstawie podejmować właściwe decyzje dydaktyczne i menedżerskie. Od rekrutacji, obsługi i utrzymania studentów, po planowanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych oraz raportowanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji, Uczelnia 10 wspiera efektywne zarządzanie procesem dydaktycznym na uczelni. Moduły systemu Uczelnia 10 to m.in. moduł rozliczeń dla uczelni i obsługi finansowej studentów oraz pracowników, moduł planowania zajęć, moduł obsługi toku studiów, moduł raportów i analiz.

Pobierz broszurę

 

Kluczowe korzyści

Elastyczność w dostosowaniu systemu do potrzeb uczelni

Elastyczność w dostosowaniu systemu do potrzeb uczelni
Spełnienie wymogów sprawozdawczych POL‑on, GUS, PBN, PKA

Spełnienie wymogów sprawozdawczych POL‑on, GUS, PBN, PKA
Dostęp przez przeglądarkę i aplikację mobilną dla studentów i pracowników

Dostęp przez przeglądarkę i aplikację mobilną dla studentów i pracowników
Dostęp do kodu w zakresie tworzonych mikroserwisów i integracji

Dostęp do kodu w zakresie tworzonych mikroserwisów i integracji
 

Najważniejsze funkcje

Zarządzanie planami studiów

Zarządzanie planami studiów
 • Intuicyjny i w pełni konfigurowalny interfejs użytkownika.
 • Mechanizmy wspierające gromadzenie „czystych” danych (słowniki, listy rozwijalne, opcje do wyboru).
 • Obsługa Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK).
 • Obsługa programów wymiany studenckiej (np. Socrates-Erasmus).
 • Współpraca z otwartymi systemami takimi jak KReM, OSA, PBN.
 • Wsparcie procesów komunikacji między uczelnią a studentem.
 
 

Obsługa finansowa studentów i pracowników

 • Obsługa finansowa studentów i dowolna konfiguracja naliczeń.
 • Ewidencjonowanie wniosków stypendialnych i przyznanych stypendiów.
 • Obsługa finansowa pracowników dydaktycznych (pensum, umowy, rachunki).
 • Konfigurowalne zestawienia umożliwiające analizę danych dotyczących studentów oraz pracowników.
 • Integracja i wymiana danych z każdym systemem obsługi studiów i systemem finansowo-księgowym w Polsce.
Obsługa finansowa studentów i pracowników
 
 

Planowanie zajęć

Planowanie zajęć
 • Wsparcie procesów planowania zajęć, zaliczeń i egzaminów na podstawie danych wprowadzonych w innych obszarach systemu (eliminuje potrzebę podwójnego wpisywania danych).
 • Optymalne wykorzystanie sal zajęciowych i zasobów uczelni.
 • Informacja o konfliktach pojawiających się w planie zajęć.
 • Łatwe przenoszenie zajęć w trybie „przeciągnij i upuść”.
 • Udostępnianie informacji o planie zajęć studentom i pracownikom przez przeglądarkę internetową i aplikację mobilną.
 
 

Zdalny dostęp do danych dla studentów i pracowników

 • Zdalny wgląd w pełną historię studenta za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobilnej (wielojęzyczność).
 • Wybór przedmiotu, grupy, i terminu zajęć przez studentów.
 • Zdalny dostęp dla studentów do materiałów dydaktycznych udostępnianych przez wykładowców.
 • Składanie wniosków o stypendium przez studentów.
 • Wsparcie procesu komunikacji ze studentami za pomocą dedykowanych ogłoszeń i ankiet ewaluacyjnych.
Zdalny dostęp do danych dla studentów i pracowników
 
 

Raporty, analizy i zestawienia

Raporty, analizy i zestawienia
 • Efektywna obsługa raportowania do POL-on, GUS, PBN, PKA i innych kluczowych instytucji z otoczenia uczelni.
 • Samodzielne definiowanie zestawień na dowolnym zbiorze danych gromadzonych w systemie (nie wymaga wiedzy IT).
 • Integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi (ERP, HR, FK, CRM) celem pobrania niezbędnych danych do analiz.
 • Graficzna prezentacja danych zarówno pod kątem studentów i pracowników jak i całej szkoły wyższej np.: koszty wydziałowe, koszty pracownicze, obciążenie sal dydaktycznych itp.
 

 

 

Umów się na prezentację lub poproś o wycenę

Powered by BreezingForms