System obsługi studiów Uczelnia 10 to więcej niż repozytorium do przechowywania danych. System Uczelnia 10 pozwala pracownikom akademickim i dydaktycznym efektywnie analizować dane i na ich podstawie podejmować właściwe decyzje dydaktyczne i menedżerskie. Od rekrutacji, obsługi i utrzymania studentów, po planowanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych oraz raportowanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji, Uczelnia 10 wspiera efektywne zarządzanie procesem dydaktycznym na uczelni. Moduły systemu Uczelnia 10 to m.in. moduł rozliczeń dla uczelni i obsługi finansowej studentów oraz pracowników, moduł planowania zajęć, moduł obsługi toku studiów, moduł raportów i analiz.

Pobierz broszurę

 

Kluczowe korzyści

Elastyczność w dostosowaniu systemu do potrzeb uczelni

Elastyczność w dostosowaniu systemu do potrzeb uczelni
Spełnienie wymogów sprawozdawczych POL‑on, GUS, PBN, PKA

Spełnienie wymogów sprawozdawczych POL‑on, GUS, PBN, PKA
Dostęp przez przeglądarkę i aplikację mobilną dla studentów i pracowników

Dostęp przez przeglądarkę i aplikację mobilną dla studentów i pracowników
Dostęp do kodu w zakresie tworzonych mikroserwisów i integracji

Dostęp do kodu w zakresie tworzonych mikroserwisów i integracji
 

Najważniejsze funkcje

Zarządzanie planami studiów

Zarządzanie planami studiów
 • Intuicyjny i w pełni konfigurowalny interfejs użytkownika.
 • Mechanizmy wspierające gromadzenie „czystych” danych (słowniki, listy rozwijalne, opcje do wyboru).
 • Obsługa Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK).
 • Obsługa programów wymiany studenckiej (np. Socrates-Erasmus).
 • Współpraca z otwartymi systemami takimi jak KReM, OSA, PBN.
 • Wsparcie procesów komunikacji między uczelnią a studentem.
 
 

Obsługa finansowa studentów i pracowników

 • Obsługa finansowa studentów i dowolna konfiguracja naliczeń.
 • Ewidencjonowanie wniosków stypendialnych i przyznanych stypendiów.
 • Obsługa finansowa pracowników dydaktycznych (pensum, umowy, rachunki).
 • Konfigurowalne zestawienia umożliwiające analizę danych dotyczących studentów oraz pracowników.
 • Integracja i wymiana danych z każdym systemem obsługi studiów i systemem finansowo-księgowym w Polsce.
Obsługa finansowa studentów i pracowników
 
 

Planowanie zajęć

Planowanie zajęć
 • Wsparcie procesów planowania zajęć, zaliczeń i egzaminów na podstawie danych wprowadzonych w innych obszarach systemu (eliminuje potrzebę podwójnego wpisywania danych).
 • Optymalne wykorzystanie sal zajęciowych i zasobów uczelni.
 • Informacja o konfliktach pojawiających się w planie zajęć.
 • Łatwe przenoszenie zajęć w trybie „przeciągnij i upuść”.
 • Udostępnianie informacji o planie zajęć studentom i pracownikom przez przeglądarkę internetową i aplikację mobilną.
 
 

Zdalny dostęp do danych dla studentów i pracowników

 • Zdalny wgląd w pełną historię studenta za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobilnej (wielojęzyczność).
 • Wybór przedmiotu, grupy, i terminu zajęć przez studentów.
 • Zdalny dostęp dla studentów do materiałów dydaktycznych udostępnianych przez wykładowców.
 • Składanie wniosków o stypendium przez studentów.
 • Wsparcie procesu komunikacji ze studentami za pomocą dedykowanych ogłoszeń i ankiet ewaluacyjnych.
Zdalny dostęp do danych dla studentów i pracowników
 
 

Raporty, analizy i zestawienia

Raporty, analizy i zestawienia
 • Efektywna obsługa raportowania do POL-on, GUS, PBN, PKA i innych kluczowych instytucji z otoczenia uczelni.
 • Samodzielne definiowanie zestawień na dowolnym zbiorze danych gromadzonych w systemie (nie wymaga wiedzy IT).
 • Integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi (ERP, HR, FK, CRM) celem pobrania niezbędnych danych do analiz.
 • Graficzna prezentacja danych zarówno pod kątem studentów i pracowników jak i całej szkoły wyższej np.: koszty wydziałowe, koszty pracownicze, obciążenie sal dydaktycznych itp.
 

 

 

Umów się na prezentację lub poproś o wycenę

Dziękujemy za podanie nam danych kontaktowych w celu przekazywania informacji o wydarzeniach i produktach PCG Academia. Pragniemy poinformować, że administratorem danych osobowych jest PCG Academia Sp. z o.o.
z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954F ,36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Kontakt do inspektora ochrony danych (IOD) iod@pcgacademia.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, t.j.  w celu kontaktowania sie z Państwem by przekazywać Państwu informacje o produktach i usługach dedykowanych szkolnictwu wyższemu, organizowanych konferencjach, seminariach, konkursach adminstratora jak i jego partnerów. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub prawnie uzasadniony interes administratora. Dane będą przetwarzane dopóki nie wycofacie Państwo zgody na ich przetwarzanie, albo do czasu zaprzestania przez administratora świadczenia usług
i tworzenia produktów, o którch mowa w niniejszym dokumencie. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie uzyskanej od Państwa zgody na przetwarzanie. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator stosuje wymogi RODO. Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe, zmienić lub usunąć dane, zrezygnować z otrzymywania informacji od PCG Academia. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości na adres:
info@pcgacademia.pl.

Powered by BreezingForms