PCGPOLSKA ACADEMIA tagline r 01

 

PCG Academia stanowi integralną część globalnej firmy konsultingowej Public Consulting Group. Naszą misją jest dostarczanie efektywnych rozwiązań doradczych i technologicznych wspomagających uczelnie w doskonaleniu zarządzania poprzez podejmowanie decyzji z wykorzystaniem rzetelnych danych i narzędzi analitycznych. O naszej przewadze konkurencyjnej stanowią następujące strategiczne wyróżniki:

 

icon 01

Globalna firma konsultingowa
o znaczącym potencjale biznesowym

  • Stabilność finansowa, organizacyjna oraz zaangażowany właściciel - Public Consulting Group Inc. z Bostonu.
  • Gwarancja stałego rozwoju inspirowanego globalnymi trendami na rynku edukacji.
  • 2000 konsultantów, w tym 200 w Polsce.

 

icon 01

Doświadczony partner uczelni

  • 60 obsługiwanych uczelni, dla których przetwarzamy dane blisko pół miliona studentów.
  • Umiejętność integracji i analizy danych z każdego SIS i ERP dostępnego na rynku.
  • Partner strategiczny Fundacji Rektorów Polskich i Akademii Leona Koźmińskiego.

 

 
icon 01

Pomost pomiędzy uczelniami
a rynkiem kandydatów na studia

  • Sprawdzona metodyka pracy z danymi w zakresie rekrutacji i utrzymania studentów.
  • Aktywne relacje z blisko 10 000 szkół i dostęp do 380 000 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych za pośrednictwem systemu Synergia.

 

icon 01

Integrator społeczności osób
zarządzających uczelniami

  • Pomysłodawca i organizator konkursu, konferencji oraz portalu o szkolnictwie wyższym LUMEN
  • Inicjator projektów badawczych realizowanych pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich