Partnerzy strategiczni


Fundacja Rektorów Polskich

PCG Academia współpracuje z Fundacją Rektorów Polskich w zakresie wspólnych działań badawczych, wydawniczych, szkoleniowych i ewaluacyjnych, mających na celu rozwój i wsparcie sektora szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem PCG i FRP był zrealizowany wiosną 2016 roku projekt: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, w wyniku którego przeanalizowano dane ponad 10% populacji studentów w Polsce i zweryfikowano mechanizmy wspierające efektywną rekrutację i utrzymanie studentów. Kierowana przez prof. Jerzego Woźnickiego Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną organizacją pozarządową założoną w 2001 przez 80 rektorów uczelni wchodzących w skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Działa na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Do najważniejszych dokonań FRP należy przygotowanie pierwszego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie w 2005 r.

www.frp.org.pl

Akademia Leona Koźmińskiego

PCG Academia współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie budowy i pilotażu usług doradczo-technologicznych dla rynku szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą. W ramach partnerstwa strategicznego PCG i ALK opracowały wspólnie kompleksowy system do zarządzania informacją o dorobku naukowym oraz rozwiązania analityczne wspierające rekrutację i retencję studentów. PCG na zlecenie ALK realizuje m.in. wdrożenie norweskiego systemu do elektronicznego egzaminowania studentów INSPERA. Akademia Leona Koźmińskiego jest jedną z 67 uczelni na świecie i jedyną uczelnią w Polsce, która posiada trzy najbardziej prestiżowe akredytacje (tzw. Triple Crown): AACSB, AMBA i EQUIS. Koźmiński jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej wg rankingów edukacyjnych dziennika "Financial Times”.

www.kozminski.edu.pl

Pearson

Pearson Central Europe jest partnerem Konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelnią” LUMEN 2017 oraz partnerem instytucjonalnym kategorii Zarządzanie - "Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni" w Konkursie LUMEN 2017 na najlepiej zarządzane projekty realizowane przez polskie uczelnie.

Pearson jest światowym liderem w dostarczaniu kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla uczących się, nauczycieli, instytucji i rządów. Misją Pearson jest poprawianie jakości życia ludzi poprzez kształcenie wspierane jakościowymi produktami i usługami.

W centrum uwagi zawsze stawia uczących się. Wspiera edukację szkolną, akademicką, pozaszkolną i zawodową wszystkich, w każdym wieku i na każdym etapie nauczania. Jego najważniejszym celem jest maksymalizacja postępów uczących się, dlatego podjął zobowiązanie do mierzenia skuteczności edukacyjnej (Efficiency) swoich rozwiązań i ich realnego wpływu na wyniki uczenia się.

Świadczy od ponad 150 lat usługi w zakresie kształcenia oraz oceny w ponad 100 krajach, a kursy i zasoby edukacyjne Pearson dostępne są w postaci drukowanej oraz cyfrowej. Uczestniczy i aktywnie wspiera transformacje systemów edukacji na całym świecie, tworząc nowe standardy nauczania.

Warszawski oddział firmy, Pearson Central Europe koordynuje działania Pearsona w 33 krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Wśród oferowanych usług i narzędzi znajdują się między innymi platformy edukacyjne, programy szkoleniowe, repozytoria treści dydaktyczno-naukowych, otwarte zasoby dydaktyczne, egzaminy (PTE, LCCI), jak i szereg międzynarodowych kwalifikacji zawodowych i akademickich (BTEC i PQI).

www.pearson.pl

 

Santander Universidades, Bank Zachodni WBK S.A.

Program Santander Universidades prowadzony w Polsce przez Bank Zachodni WBK jest partnerem Konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelnią” LUMEN 2017 oraz partnerem instytucjonalnym kategorii Współpraca - "Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: ze studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną" w Konkursie LUMEN 2017 na najlepiej zarządzane projekty realizowane przez polskie uczelnie.

Santander Universidades to program prowadzony przez Grupę Santander od 1996 roku. W Polsce program zarządzany jest przez Bank Zachodni WBK od 2011 roku. Jego celem jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych, przedsiębiorczości, mobilności studentów i pracowników naukowych oraz wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie.

W ramach programu Santander Universidades Grupa Santander współpracuje z ponad 1200 szkołami wyższymi w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce oraz Europie. W Polsce w programie uczestniczy aktualnie ponad 50 uczelni, które chcą rozwijać się międzynarodowo oraz oferować jak najwyższej jakości możliwości edukacyjne.

Uczelnie uczestniczące w programie uzyskują wsparcie w procesie cyfryzacji i modernizacji oraz stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Santander Universidades wspiera też tworzenie usług cyfrowych dla sektora akademickiego. Naukowcy i studenci partnerskich uczelni mają możliwość uczestniczenia w prestiżowych programach szkoleń, realizowanych przez wiodące globalnie uczelnie, takie jak University of Harvard, University of California, Los Angeles czy National University of Singapore. Santander Universidades oferuje także programy wymian studenckich, staży oraz stypendiów. Uczelnie otrzymują ponadto dofinansowania na badania naukowe lub organizację wydarzeń. Santander Universidades wspiera również studentów w wejściu na rynek pracy i rozwoju zawodowym poprzez prowadzony program praktyk.

Bank Zachodni WBK, prowadzący Santander Universidades, powstał w 2001 roku, a do Grupy Santander dołączył w 2011 roku. Bank Zachodni WBK jest uznawany za lidera pod względem wprowadzania nowatorskich rozwiązań na rynku finansowym, zwłaszcza rozwiązań bankowości mobilnej. Jest jedną z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, która świadczy usługi bankowe dla osób indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji.

 

Partnerzy technologiczni


Inspera

PCG Academia współpracuje z norweską firmą Inspera w zakresie dystrybucji systemu informatycznego Inspera e‑Assessment na rynku szkolnictwa wyższego w Polsce. Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości, którym rokrocznie poddawanych jest ponad 250 tys. uczniów. W szkołach wyższych Inspera umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów niezależnie od typu czy rozmiaru uczelni. Obecnie Inspera działa w 24 krajach na wszystkich kontynentach i jest wykorzystywana przez niektóre z najlepszych uczelni świata – na czele z Cambridge University z Wielkiej Brytanii.

www.inspera.com

SuperMemo World

PCG Academia i SuperMemo World oferują szkołom wyższym zintegrowany dostęp do narzędzi wspierających efektywne uczenie się i zapamiętywanie. SuperMemo to jeden z najbardziej znanych i wielokrotnie nagradzanych na arenie międzynarodowej dostawców rozwiązań z zakresu e‑learningu i cyfrowej edukacji na świecie. Jego oferta obejmuje dziesiątki multimedialnych kursów językowych dostępnych na komputery PC i większość urządzeń mobilnych. „Silnikiem” technologii stosowanych w produktach SuperMemo jest niezwykle zaawansowany algorytm, dzięki któremu studenci uczą się do szybciej i skuteczniej niż tradycyjnymi metodami i na zawsze zachowują w pamięci to, czego nauczyli się wcześniej. SuperMemo World jako pierwsza na świecie wprowadziła komputerową optymalizację powtórek (ang. spaced repetition) na podstawie krzywych zapominania i do dziś jest światowym liderem w zakresie badań nad algorytmami wspomagającymi zapamiętywanie w ten sposób.

www.supermemo.pl