Sesja otwierająca

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska
William S. Mosakowski, CEO and President, Public Consulting Group Inc.
Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
Piotr Müller, Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Jan Szmidt
, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej


Panel 1

Przywództwo w uczelni i sztuka rektorstwa

Moderacja: Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (Kijów)
Prof. Jurij Bobało, Rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” (Lwów)
Prof. Ihor Kotsan, Rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki (Łuck)
Prof. Wiesław Bielawski, Wiceprzewodniczący KRASP, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej

Przywództwo w uczelni i sztuka rektorstwa


Panel 2

Autonomia uczelni w świetle ministerialnego projektu Ustawy 2.0

Moderacja: Prof. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski, członek Zarządu EUA
Prof. Andrzej Eliasz, Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Rektor Uniwersytetu SWPS w latach 1996-2016
Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Członek Kapituły LUMEN, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Tadeusz Więckowski, Członek Kapituły LUMEN, Rektor Politechniki Wrocławskiej w latach 2008-2016

Autonomia uczelni w świetle ministerialnego projektu Ustawy 2.0


Panel 3

Finansowe konsekwencje Ustawy 2.0

Moderacja: Prof. Tadeusz Pomianek, Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. Roman Cieślak, Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
Prof. nzw. Wojciech Misiąg, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. nzw. Jolanta Szołno-Koguc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Finansowe konsekwencje Ustawy 2.0


Panel 4

Rola interesariuszy zewnętrznych w zarządzaniu uczelnią

Moderacja: Prof. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet  Warszawski, Wiceprzewodniczący RGNiSW
Waldemar Czerniszewski, Dyrektor Wydawniczy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Marek Jakimowicz, Członek Zarządu Pearson Central Europe (VP for Central Eastern Europe)
William S. Mosakowski, CEO and President, Public Consulting Group Inc.

Rola interesariuszy zewnętrznych w zarządzaniu uczelnią


LUMEN Gala speech

Prof. Marek Kwiek, Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Treść wystąpienia.

LUMEN Gala speech


Panel 5

Fuzje  strategiczne uniwersytetów

Moderacja: Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska
Prof. Witold Orłowski
, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Prof. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, RGNiSW
Paweł Zygarłowski, Prezes Zarządu TEB Akademia

Fuzje  strategiczne uniwersytetów


Panel 6

Statut jako podstawa zarządzania uczelnią

Moderacja: Prof. Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski
Prof. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski, Wiceprzewodniczący RGNiSW
Prof. nzw. Arkadiusz Radwan, Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Społeczna Akademia Nauk
Henryk Zioło, Kanclerz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Statut jako podstawa zarządzania uczelnią


Panel 7

Uniwersytet zakorzeniony w lokalnym środowisku i w regionie

Moderacja: Prof. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego
Sławomir Antonik
, Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Leszek Lewoc, Prezes Zarządu PCG Academia

Uniwersytet zakorzeniony w lokalnym środowisku i w regionie


Panel 8

Akredytacja i co dalej?

Moderacja: Prof. nzw. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. nzw. Anna Antczak
, Prorektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Prof. Bohdan Macukow, Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
Dr Anna Pikos, Akademia Leona Koźmińskiego

Akredytacja i co dalej?


Panel 9

Przywództwo w warunkach nowej autonomii uczelni pod rządami Ustawy 2.0

Moderacja: Prof. nzw. Arkadiusz Radwan, Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Społeczna Akademia Nauk
Prof. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa
Prof. nzw. Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska
Prof. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Przywództwo w warunkach nowej autonomii uczelni pod rządami Ustawy 2.0


Panel 10

Aspekty zarządzania sieciową uczelnią: związkiem uczelni oraz uczelnią federacyjną

Moderacja: Prof. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Beata Glinka, Uniwersytet  Warszawski
Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska

Aspekty zarządzania sieciową uczelnią: związkiem uczelni oraz uczelnią federacyjną