Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza - taką nazwą już od 1 czerwca posługiwała się będzie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Rektor uczelni prof. Anna Wypych-Gawrońska otrzymała podpisane przez ministra rozporządzenie w sprawie zmiany nazwy.

Prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier Jarosław Gowin oraz członkowie działającej przy prezydencie Narodowej Rady Rozwoju dyskutowali na temat Ustawy 2.0. W wyniku przekazanych MNiSW uwag wprowadzone zostaną poprawki do Ustawy 2.0.

Wkrótce rozpocznie się konkurs "Trzecia Misja Uczelni" (PO WER 3.1), gdzie na uczelnie czeka 200 mln zł na projekty adresowane do lokalnych i regionalnych społeczności, realizowane wspólnie z np. JST lub NGO. Jedna uczelnia będzie mogła pozyskać do 6 mln zł.