Sesja otwierająca

Piotr Dmochowski-Lipski, Prezes PCG Polska
Michał Wypij, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów
Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes, Fundacja Rektorów Polskich
Prof. dr hab. Jan Szmidt, Przewodniczący, KRASP


Panel 1

Prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym pn. Ustawa 2.0

Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes, Fundacja Rektorów Polskich
prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS)
prof. dr hab. Marek Kwiek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
dr hab. Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda)

Lumen


Panel 2

Zmiany w krajowych procesach akredytacyjnych na tle tendencji międzynarodowych

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, W-ce Przewodniczący, Polska Komisja Akredytacyjna
prof. dr hab. Witold Bielecki (Akademia Leona Koźmińskiego)
prof. dr hab. Jakub Brdulak (Szkoła Główna Handlowa)
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski)

Lumen


Panel 3

Centralizacja projektów informatycznych na uczelniach w zakresie nowoczesnego zarządzania i dydaktyki – czy warto?

Michał Jaworski, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft Polska
dr inż. Jacek Oko (Politechnika Wrocławska)
mgr inż. Lucjan Stalmach (Uniwersytet Jagielloński)
Cecylia Szymańska-Ban (Microsoft Polska)
mgr Mariusz Wielec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/CEZAMAT)

Lumen


Prezentacja

Potencjał + Środowisko = Efekty, czyli koncepcja prof. Alexandra Astina w epoce Big Data. Podsumowanie projektu pilotażowego PCG i FRP: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”.

prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski, Fundacja Rektorów Polskich
Marek Legutko, Ekspert ds. Analityki danych, PCG Academia
Leszek Lewoc, Prezes Zarządu, PCG Academia
Marcin Kempka, Prezes Zarządu, Librus

Lumen


Ceremonia wręczenia nagród dla dyrektorów 10 szkół średnich


Panel 4

Analiza danych z uczelnianych systemów IT w celu prognozowania losów studentów

Leszek Lewoc, Prezes Zarządu, PCG Academia
Adam Druszcz (Politechnika Wrocławska)
Krzysztof Wojewodzic (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Maciej Zygmunt (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Lumen


Panel 5

Zarządzanie relacjami ze studentami: narzędzia, strategie, dobre praktyki

Dawid Pawlak, Dyrektor Działu Badań i Analiz Marketingowych, TEB Akademia
dr Dariusz Koperczak (Uniwersytet Łódzki)
Jacek Uroda (JACO.PRO/ Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
dr Paweł Zeller (TEB Akademia)

Lumen


Panel 6

Raporty, analizy i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) ważne dla strategii uczelni i zgodności z przepisami prawa

dr Grzegorz Rawicz, Ekspert ds. BI i analityki danych, PCG Polska
dr Marcin Gędziorowski (Uniwersytet SWPS)
Radosław Łebkowski (Microsoft Polska)
prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
prof. dr hab. Marek Rocki (Szkoła Główna Handlowa)

Lumen


Panel 7

Kierowanie zespołami ludzkimi i efektywne zarządzanie projektami w szkolnictwie wyższym

Maciej Madziński, Dyrektor Operacyjny, Akademia Leona Koźmińskiego
Małgorzata Kusyk (AgilePMO/ PMI Polska)
Piotr Ogonowski (PwC Polska)
Maciej Zadworny (Akademia Leona Koźmińskiego)

Lumen


Panel 8

Budowa ekosystemu innowacji w uczelni. Skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym.

Kamil Kipiel, Prezes Zarządu, Fundacja ProInventum
dr Gabriela Konopka-Cupiał (CITTRU UJ)
Katarzyna Papież-Pawełczak (SPIN-US)
dr Katarzyna Sawicz-Kryniger (InnovaLab)

Lumen