inspera seminarium oslo banerWWW

Termin: 20-21 września 2018 Miejsce: University of Oslo, Norwegia

 

Pragniemy przypomnieć, iż udział w seminarium i wieczornym wydarzeniu integracyjnym jest bezpłatny dla przedstawicieli uczelni. Uczestnicy są proszeni o pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania.

Wyrażam zgodę na informowanie mnie drogą elektroniczną o usługach PCG Academia Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 957f, 36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie oraz partnerów, w szczególności o produktach dedykowanych szkolnictwu wyższemu, organizowanych konferencjach, seminariach, konkursach, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.):

 

Przetwarzanie danych w związku z uczestnictwem w Seminarium nt. elektronicznego egzaminowania studentów, 20-21 września 2018

W związku z uczestnictwem w seminarium w celu realizacji zobowiązania w stosunku do uczestników PCG Academia będzie przetwarzać następujące dane osobowe uczestników: imię i nazwisko, tytuł, stopień naukowy, zajmowane stanowisko, nazwę instytucji, adres e-mail, nr telefonu. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych - PCG Academia Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 957f, 36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgodnie z tym rozporządzeniem w celach związanych z udziałem w Seminarium nt. elektronicznego egzaminowania studentów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione organizatorowi Seminarium tj. Inspera AS, z siedzibą: Brynsveien 18, 0667 Oslo, Norway w celu zrealizowania przez niego zobowiązań w stosunku do uczestników seminarium, związanych z udziałem i organizacją seminarium oraz rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji z nim związanych.

 

Oświadczenie administratora danych

Dziękujemy za podanie nam danych kontaktowych w celu przekazywania informacji o wydarzeniach i produktach PCG Academia. Pragniemy poinformować, że administratorem danych osobowych jest PCG Academia Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954F ,36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Kontakt do inspektora ochrony danych (IOD) iod@pcgacademia.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, t.j.  w celu kontaktowania sie z Państwem by przekazywać Państwu informacje o produktach i usługach dedykowanych szkolnictwu wyższemu, organizowanych konferencjach, seminariach, konkursach adminstratora jak i jego partnerów. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub prawnie uzasadniony interes administratora. Dane będą przetwarzane dopóki nie wycofacie Państwo zgody na ich przetwarzanie, albo do czasu zaprzestania przez administratora świadczenia usług 
i tworzenia produktów, o którch mowa w niniejszym dokumencie. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie uzyskanej od Państwa zgody na przetwarzanie. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator stosuje wymogi RODO. Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe, zmienić lub usunąć dane, zrezygnować z otrzymywania informacji od PCG Academia. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości na adres: 
info@pcgacademia.pl.

Powered by BreezingForms