baner formularz2_Akademia Innowacji dla Uczelni

Formularz Rejestracji na drugą edycję seminarium Akademia Innowacji dla Uczelni - kontekst POWER 3.5 i POPC 2.1

Termin 21-25 maja 2018r.

Udział w Akademii Innowacji dla Uczelni  - kontekst POWER 3.5 i POPC 2.1 jest bezpłatny dla przedstawicieli uczelni. W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wybranie jednego terminu seminarium.

* Dane obligatoryjne

Uwaga:

Uczestnicy Akademii proszeni są o zapewnienie dojazdu i noclegu(ów) we własnym zakresie.

Organizatorzy wydarzenia zastrzegają sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w przypadku dużej liczby zainteresowanych i odrzucenia niektórych wniosków udziału.

 

 

Specjalne potrzeby


Oświadczenia:

 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Akademii Innowacji dla Uczelni, termin 21-25 maja 2018r.


Zgoda na przekazywanie drogą elektroniczną informacji o usługach i wydarzeniach kierowanych do przedstawicieli uczelni

Wyrażam zgodę na informowanie mnie drogą elektroniczną o usługach PCG Academia Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 957f ,36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie w szczególności o produktach dedykowanych szkolnictwu wyższemu, organizowanych konferencjach, seminariach, konkursach  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.):


 Przetwarzanie danych w związku z uczestnictwem w Akademii Innowacji dla Uczelni

W związku z uczestnictwem w konferencji PCG Academia Sp. z o.o. w celu realizacji zobowiązania w stosunku do uczestników konferencji będzie przetwarzać następujące dane osobowe uczestników: imię i nazwisko, tytuł, stopień naukowy, zajmowane stanowisko, nazwę instytucji, adres e-mail, nr telefonu. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych - PCG Academia Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 957f, 36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) a po wejściu do stosowania rozporządzenia Parlamentu i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgodnie z tym rozporządzeniem w celach związanych z udziałem i organizacją konferencji „Akademia Innowacji dla Uczelni” oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Dane osobowe zostaną udostępnione współorganizatorowi konferencji Blackboard International B.V., z siedzibą: Paleisstraat 1-5, 2 Hoog, 1012 RB, Amsterdam, Holandia w celu zrealizowania przez niego zobowiązań w stosunku do uczestników konferencji związanych z udziałem i organizacją konferencji „Akademia Innowacji dla Uczelni” oraz rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji z nią związanych.

Każda osoba zgłoszona na konferencję ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, nazwy instytucji, adresu e-mail uniemożliwia skorzystanie z usługi. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań organizatora konferencji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji z nią związanych.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu Akademia Innowacji dla Uczelni

tel. (22) 53 53 712

pn-pt 8:00 - 17:00

e-mail: info@pcgacademia.pl

 

Powered by BreezingForms