Metodyka pracy z danymi wykorzystywana przez PCG Academia powstała w toku 30 lat obecności firmy Public Consulting Group na międzynarodowym rynku usług dla sektora publicznego.

Wykorzystując swój międzynarodowy potencjał oraz lokalne doświadczenia zgromadzone w ramach współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, PCG uruchomiła w 2016 roku trwający do dziś projekt pt. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”. W ramach projektu, PCG pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich oraz przy współpracy z partnerami instytucjonalnymi: Microsoft, Pearson i Santander Universidades, analizuje dane gromadzone w uczelnianych systemach informatycznych i na tej podstawie identyfikuje najlepsze praktyki w obszarze efektywnego zarządzania procesem dydaktycznym w uczelniach.

W pierwszym etapie projektu analizie poddano potencjał edukacyjny i losy akademickie kandydatów przyjętych na dziesięć polskich uczelni w latach 2007-2012. W badaniu zebrano i zbadano dane ponad 140 000 osób, co stanowi około 10% populacji osób podejmujących studia w badanym okresie.

 

Infografika

Najważniejsze obserwacje wynikające z pierwszego etapu badania to:

  • Silna koncentracja naboru w niewielkiej liczbie szkół. Około połowa studentów pochodziła z niewiele ponad 5% całkowitej liczby szkół średnich, z których rekrutowały uczelnie.
  • Większa skuteczność Pań w studiowaniu. W badanej populacji procent Pań, które uzyskały dyplom jest o kilka punków procentowych wyższy niż w przypadku Panów.
  • Coraz większa mobilność studentów widoczna w zwiększającym się odsetku osób podejmujących studia poza województwem, w którym zamieszkują.
  • Nastawienie uczelni na kształcenie studentów w tradycyjnym modelu. Osoby idące na studia zaraz po maturze i studiujące na jednym kierunku mają dużo większe szanse na uzyskanie dyplomu niż osoby zmieniające przynależność, czy zaczynające studia w starszym wieku.

 

Więcej o badaniu można przeczytać w artykule w Rzeczpospolitej i w prezentacji z pierwszego dnia konferencji LUMEN.

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem lub umów prezentację

Dziękujemy za podanie nam danych kontaktowych w celu przekazywania informacji o wydarzeniach i produktach PCG Academia. Pragniemy poinformować, że administratorem danych osobowych jest PCG Academia Sp. z o.o.
z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954F ,36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Kontakt do inspektora ochrony danych (IOD) iod@pcgacademia.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, t.j.  w celu kontaktowania sie z Państwem by przekazywać Państwu informacje o produktach i usługach dedykowanych szkolnictwu wyższemu, organizowanych konferencjach, seminariach, konkursach adminstratora jak i jego partnerów. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub prawnie uzasadniony interes administratora. Dane będą przetwarzane dopóki nie wycofacie Państwo zgody na ich przetwarzanie, albo do czasu zaprzestania przez administratora świadczenia usług
i tworzenia produktów, o którch mowa w niniejszym dokumencie. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie odbywa sie na podstawie uzyskanej od Państwa zgody na przetwarzanie. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator stosuje wymogi RODO. Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe, zmienić lub usunąć dane, zrezygnować z otrzymywania informacji od PCG Academia. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości na adres:
info@pcgacademia.pl.

Powered by BreezingForms