PCG Academia uruchomiła system selekcji kandydatów na studia w Papui-Nowej Gwinei, opracowany dla tamtejszego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań, Nauki i Technologii (DHERST).

 

W dniu 12 grudnia 2017 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań, Nauki i Technologii (DHERST) Papui-Nowej Gwinei ogłosiło uruchomienie elektronicznego systemu do rejestracji, weryfikacji i wyboru kandydatów na studia wyższe. Na mocy wcześniejszego porozumienia z DHERST wdrożenia systemu przeprowadziła PCG Academia. Uroczystego uruchomienia systemu dokonał Pila Niningi, minister szkolnictwa wyższego, nauki i technologii.

Wdrożony krajowy system selekcji online - National Online Selection System ­- jest dla Papui-Nowej Gwinei dużym krokiem naprzód. Do tej pory cały proces przeprowadzany był manualnie, na papierze. W przeciwieństwie do tego rozwiązania system wdrożony przez PCG Academia będzie mógł obsłużyć wszystkich uczniów, którzy przystąpią do egzaminów końcowych, których wyniki odgrywają kluczową rolę w rekrutacji. Dzięki temu uczelnie nie będą już tracić wielu bardzo dobrych kandydatów, a uczniowie będą wiedzieli, w której uczelni będą mogli rozpocząć studia.

System został oparty na algorytmie opracowanym przez PCG Academia, uwzględniającym oceny,  placówki, z których wywodzą się kandydaci na studia oraz wszelkie kryteria ustalone przez poszczególne uczelnie. Łącząc dane o uczniach z kryteriami danej uczelni system generuje listę najbardziej odpowiednich kandydatów.

Wdrożenie systemu jest jednym z elementów strategii DHERST na rzecz zwiększenia liczby młodych osób podejmujących dalszą naukę. Jak wyjaśnia minister Niningi, system zapewnia też transparentność i obiektywność procesu selekcji oraz zapobiega próbom korupcji i innych nieuczciwych praktyk przy jednoczesnym zachowaniu autonomii uczelni. National Online Selection System również wyrównuje szanse kandydatów na studia. System jest doskonałym przykładem na to, jak nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą efektywnie wspomóc funkcjonowanie uczelni oraz realizowanie przez nie kluczowych zadań.

Wdrożenie systemu zostało poprzedzone szkoleniami i warsztatami zorganizowanymi przez PCG Academia dla selekcjonerów – urzędników odpowiedzialnych za wybór kandydatów na studia wyższe. Leszek Lewoc, prezes PCG Academia, podkreślił, że jest pozytywnie zaskoczony zapałem do nauki obsługi systemu, jaki przejawili uczestniczący w warsztatach selekcjonerzy.

Z systemu będą korzystać wszystkie 34 instytucje szkolnictwa wyższego w Papui-Nowej Gwinei. Pierwsza selekcja studentów rozpoczęła się w dzień po oficjalnym uruchomieniu systemu i obejmuje blisko 26tys. uczniów. W dniu 19 grudnia 2017 roku DHERST poinformowało o zakończeniu pierwszej selekcji z użyciem systemu. Na studia dostało się ponad 12,2 tys. kandydatów.

EMTV, najstarsza i największa telewizja w Papui-Nowej Gwinei, nazwała wdrożenie systemu największym kamieniem milowym w historii tamtejszego resortu nauki.

 

" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen>

 

" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen>