PCG Academia, Public Consulting Group oraz partnerzy zapraszają do udziału w Akademii Innowacji 2020 - elitarnego wydarzenia poświęconego innowacyjnym rozwiązaniom wspierających rozwój polskich szkół wyższych.

 

Akademia Innowacji 2020 przeznaczona jest dla liderów chcących się rozwijać szkół wyższych, zainteresowanych projakościowym zarządzaniem uczelnią. W trakcie wydarzenia, które odbędzie się 9 lutego 2018 roku w Warszawie, przedstawiciele uczelni spotkają się z globalnymi i krajowymi liderami w zakresie rozwiązań dla uczelni. Wysoki poziom Akademii Innowacji potwierdza honorowy patronat Fundacji Rektorów Polskich oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej.

W ramach Akademii Innowacji 2020 zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania doradcze i informatyczne, które podnoszą jakość kształcenia i zarządzania w szkołach wyższych. Rozwiązania te będą szczególnie przydatne w kontekście dostępności środków unijnych do roku 2020 oraz przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformy systemowej.

Ustawa 2.0, finalizowana już przez rząd, gwarantuje uczelniom szeroką autonomię w zakresie zarządzania. Przewagę po wejściu w życie Ustawy 2.0 uzyskają te uczelnie, których liderzy będą potrafili mądrze nimi zarządzać, co można osiągnąć, gdy strategicznie ważne decyzje zarządcze i dydaktyczne będą podejmowane w oparciu o rzetelnie gromadzone i analizowane dane. Do tego potrzebne są jednakże odpowiednie narzędzia.

W ciągu ostatniej dekady polskie uczelnie przeznaczyły ponad 200 mln złotych na wdrażanie rozmaitych technologii wspierających zarządzanie szkolnictwem wyższym. Inwestycje te nie przełożyły się jednak wprost na podniesienie poziomu kształcenia i badań naukowych. Budowa i utrzymanie odpowiednich i efektywnych zintegrowanych ekosystemów IT w uczelniach wspierających proces decyzyjny nadal jest wyzwaniem, z którym zmierzyć się musi środowisko akademickie.

Miejscem merytorycznej debaty nad tym wyzwaniem i prezentacji nowoczesnych technologii, które stanowić będą istotne wsparcie dla uczelni, będzie Akademia Innowacji 2020. Do udziału PCG zaprosiło głównych decydentów w procesie wdrażania i rozwoju systemów IT w wiodących polskich uczelniach, zarządy polskich i międzynarodowych firm dostarczających sprawdzone rozwiązania dla uczelni oraz ekspertów w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych.

Uczestnicy poznają rozwiązania wspierające realizację kluczowych zadań uczelni - rekrutacji optymalnie dopasowanych kandydatów, retencji studentów i umiejętnego wprowadzania ich na rynek pracy, uzyskiwania akredytacji i wielu innych. Prezentowane narzędzia wspomogą również proces awansu uczelni w międzynarodowych rankingach. Oprócz prezentacji na przedstawicieli uczelni czeka też unikalna możliwość indywidualnych konsultacji z dostawcami technologii i ekspertami ds. finansowania.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem i do aktywnego udziału w Akademii Innowacji 2020.

 

Program Akademii Innowacji 2020 do pobrania.