W piątek 20 lipca Sejm przyjął projekt Ustawy 2.0 z poprawkami Senatu. Ustawa 2.0 czeka teraz jedynie na podpis prezydenta i wejdzie w życie z dniem 1 października tego roku.

Kolejna uczelnia z Chin dołączyła do grona partnerów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpraca ma przynieść korzyści dla studentów i kadry, tak rzeszowskiego, jak i chińskiego uniwersytetu.

Naukowcy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW założyli nową spółkę spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to pierwsza próba komercjalizacji kapitału intelektualnego na wydziale społecznym UW.

Cztery poprawki do Ustawy 2.0 wprowadzili senatorowie, żadnych zaś do projektu przepisów wprowadzających. Oba dokumenty Izba przyjęła w piątek.

Od tego roku akademickiego studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Narodowego w Kijowie będą mogli uzyskać dyplomy obu uczelni w ramach podwójnego dyplomowania.

Realizacja międzynarodowych projektów B+R, transfer technologii do gospodarki oraz współpraca z Saksonią to główne zadania nowego centrum badawczego WRoclaw Concept.

Tutoring dla najzdolniejszych uczniów z Katowic - potencjalnych przyszłych naukowców - zakłada właśnie rozpoczęty projekt Uniwersytetu Śląskiego i Miasta Katowice pt. „Uniwersytet Najlepszych”.

We wtorek Sejm przyjął nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną Ustawą 2.0 bądź Konstytucją dla Nauki. Za przyjęciem projektu głosowało 233 posłów. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Objęcie najzdolniejszych studentów tutoringiem zakłada nowy program MNiSW „Szkoła orłów”. O środki na realizację zajęć w tej formie uczelnie mogą ubiegać się do wyczerpania budżetu programu.

Politechnika Rzeszowska objęła patronatem kolejną uczelnię z województwa podkarpackiego - Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu. "To jeden z elementów strategii rozwoju Politechniki", mówi rektor PRz, prof. Tadeusz Markowski.