Firma PCG Academia, jako partner merytoryczny tego wydarzenia, przeprowadziła wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim badanie, w ramach którego zidentyfikowana została grupa szkół kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Przedstawiciele tych placówek zostali zaproszeni do udziału w konferencji, której celem było nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia w UWM, dobrze dopasowanych do oferty edukacyjnej uczelni.

Dyrektorzy szkół poznali profile kształcenia na UWM dostosowane do zainteresowań absolwentów ich placówek oraz otrzymali szczegółowe raporty na temat osiągnięć edukacyjnych tychże absolwentów w kontekście innych studentów uczelni.

Konferencja została zorganizowana równolegle z Dniem Otwartym Drzwi uczelni, do udziału w którym zaproszeni są uczniowie wszystkich szkół średnich. Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne jest na poświęconej mu stronie internetowej.