Firma PCG Academia, jako partner merytoryczny tego wydarzenia, przeprowadziła wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim badanie, w ramach którego zidentyfikowana została grupa szkół kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Przedstawiciele tych placówek zostali zaproszeni do udziału w konferencji, której celem będzie nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia w UWM, dobrze dopasowanych do oferty edukacyjnej uczelni.

Dyrektorzy szkół poznają profile kształcenia na UWM dostosowane do zainteresowań absolwentów ich placówek oraz otrzymają szczegółowe raporty na temat ich osiągnięć edukacyjnych w kontekście innych studentów uczelni.

Konferencja organizowana jest równolegle z Dniem Otwartym Drzwi uczelni, do udziału w którym zaproszeni są uczniowie wszystkich szkół średnich. Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne jest na poświęconej mu stronie internetowej.