W ramach konferencji zaprezentowane zostaną badania „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” przeprowadzone przez firmę doradczo-technologiczną PCG Academia, pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich. Przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, firm współpracujących ze Społeczną Akademią Nauk oraz dyrektorzy wybranych szkół wezmą także udział w panelu dyskusyjnym na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

Dyrektorzy szkół uczestniczących w konferencji otrzymają zindywidualizowany raport przygotowany przez firmę PCG, informujący o potencjale edukacyjnym absolwentów danej szkoły oraz ich losach akademickich w Społecznej Akademii Nauk. O tym, jak interpretować dane z raportów oraz jak wykorzystać je w codziennej pracy z uczniami opowiedzą eksperci PCG, a wśród nich Marek Legutko, były Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.