Dnia 11 lipca podczas XXI Szkoły Zarządzania Strategicznego dla rektorów i prorektorów miał miejsce wykład pt. Inwestowanie przez uczelnie w rozwój systemów informatycznych. Porównanie danych z USA, UE i Polski opracowany przez prof. Henryka Krawczyka, prof. Cezarego Madryasa i Leszka Lewoca, dyrektora ds. rozwoju międzynarodowego PCG Academia.


inspera seminarium oslo banerWWW

Termin: 20-21 września 2018 Miejsce: University of Oslo, Norwegia

 

Pragniemy przypomnieć, iż udział w seminarium i wieczornym wydarzeniu integracyjnym jest bezpłatny dla przedstawicieli uczelni. Uczestnicy są proszeni o pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania.

PCG Academia wzięła aktywny udział w organizowanej przez Fundację Rektorów Polskich Szkole Zarządzania poświęconej aktualnym sprawom zarządzania uczelnią w świetle Ustawy 2.0, informatyzacji uczelni oraz wpływowi RODO na politykę kadrową.

Druga edycja Akademii Innowacji dla Uczelni, organizowanej przez PCG Academia wraz z partnerami, została przeprowadzona w czterech lokalizacjach. Tym razem zaprezentowaliśmy innowacyjne narzędzia wspierające dydaktykę i kontakt studenta z uczelnią oraz możliwości ich finansowania z PO WER 3.5 i PO PC 2.1.

PCG Academia wraz z partnerem, firmą Blackboard, uczestniczyła w największej cyklicznej konferencji dotyczącej tematyki jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 maja 2018 roku, decyzją udziałowców firmy Public Consulting Group Inc. stanowisko Prezesa Zarządu w firmie PCG Academia objął prof. Łukasz Sułkowski.

Zapraszamy na drugą edycję seminarium nt. finansowania innowacyjnych rozwiązań wspierających dydaktykę i proces kształcenia: 21-25 maja 2018, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Kraków.

W samym tylko 2017 roku do uczelni trafiło 2,5 mld zł w ramach PO WER - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jakie środki będzie mogła pozyskać Twoja uczelnia w tym roku?

Piotr Dmochowski-Lipski, Sekretarz Generalny EUTELSAT IGO i Prezes Public Consulting Group w latach 2014-2017, został powołany w skład Broadband Commission for Sustainable Development przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

9 lutego 2018 r. w Warszawie, z inicjatywy PCG Academia oraz przy udziale dziesięciu firm dostarczających innowacyjne rozwiązania doradcze i informatyczne dla uczelni odbyła się konferencja zatytułowania: Akademia Innowacji dla Uczelni 2020.