Selekcja kandydatów na studia w Papui-Nowej Gwinei odbywać się będzie za pomocą nowoczesnego systemu online. Wdrożeniem systemu zajmie się PCG Academia.

PCG Academia oraz OPTeam połączyły swoje siły. Efektem współpracy będzie kompleksowa platforma e-usług edukacyjnych dla WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

 21 września 2017 r. odbyła się wyjątkowa konferencja EduMosty 2017 - Potencjał edukacyjny szkoły średniej a wybór profilu kształcenia w Akademii Leona Koźmińskiego, zorganizowana we współpracy ALK, PCG Academia i Librus.

Z dniem 1 września 2017 r. następuje zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.

 

Zapraszamy na seminarium w dniach 21-22 września 2017r. na University of Oslo w Norwegii.

5 czerwca 2017r. podczas XXIX Konferencji Stowarzyszenia PRom odbyła się prezentacja rozwiązań dla współpracy pomiędzy uczelniami a szkołami średnimi.

W dniach 4-7 czerwca założenia tegorocznej edycji Konkursu LUMEN 2017 – Leaders in University Management, zostały zaprezentowane Uczestnikom XIX Szkoły Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym.

W dniach 16 i 23 czerwca br. zapraszamy przedstawicieli Uczelni na otwarte webinarium poświęcone rozwiązaniom analitycznym podnoszącym efektywność rekrutacji i retencji kandydatów na studia.

5 kwietnia w Auli Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja dla Dyrektorów szkół średnich kształcących kandydatów na studia w UWM.

15 marca w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi organizowana jest konferencja „Szkoła – studia – kariera. Wyzwania dla szkół ponadgimnazjalnych w perspektywie zmian prawa oświatowego”.