Nowoczesny budynek laboratoryjno-dydaktyczny dla nauk o żywieniu powstanie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na realizację inwestycji uczelnia otrzymała znaczną dotację z resortu nauki.

 

Powstanie Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych będzie wymagało nakładów rzędu 62 mln zł. Dużą część tej inwestycji pokryje dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przekazało Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 40 mln zł.

Umowę w sprawie dotacji zawarto wczoraj, 9 sierpnia, w murach SGGW. Podpisy złożyli wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz prof. Wiesław Bielawski, rektor SGGW. W uroczystości uczestniczył też minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

„Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to doskonały przykład uczelni, która łączy tradycję z nowoczesnością. Powstanie Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych to szansa nie tylko dla uczelni, ale także dla całego społeczeństwa” - powiedział wicepremier Jarosław Gowin, dodając, że projekt przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

W ramach Centrum prowadzona będzie działalność naukowa, wdrożeniowa i edukacyjna w zakresie nauk o żywieniu człowieka oraz dietoprofilaktyki chorób dietozależnych i metabolicznych. Choroby te są częstą przyczyną zgonów na świecie - ok. 38 mln osób rocznie, a w Polsce liczba pacjentów objęta opieką medyczną z ich powodu sięga 4 mln osób.

Centrum ma w sposób holistyczny podejść do sprawy żywienia Polaków, zarówno w zakresie badań żywności i terapii schorzeń dietozależnych, jak i skuteczności edukacji prozdrowotnej. Misją Centrum jest doprowadzenie do wzrostu zaufania konsumentów do żywności oraz poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa.

Jak informuje SGGW, podstawowym zadaniem Centrum będzie „rozwój kierunków badań, których wyniki będą miały zastosowanie w rozwiązywaniu problemów żywieniowo-zdrowotnych polskiego społeczeństwa, poprzez zmniejszenie skali występowania chorób dietozależnych w populacji polskiej, co przyniesie konkretne efekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne”.

Projekt powstania Centrum zakłada wybudowanie na jego potrzeby nowego wielofunkcyjnego budynku, mieszczącego sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie i salę konferencyjną. W planach jest wyposażenie Centrum w unikatową aparaturę laboratoryjną, która umożliwi prowadzenie badań na światowym poziomie.

Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych to projekt Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2022.