Trzynaścioro młodych naukowców pozyskało ponad 26 mln zł, dzięki którym sfinansuje swoje pierwsze zespoły badawcze. Był to już ostatni konkurs FIRST TEAM.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów piątego i ostatniego już konkursu w programie FIRST TEAM. Celem programu było wspieranie młodych doktorów będących na wczesnym etapie kariery naukowej w budowaniu samodzielności naukowej. Naukowcy otrzymywali środki finansowe na realizację projektów badawczych oraz utworzenie swoich pierwszych zespołów badawczych.

Do grona laureatów programu w ostatnim konkursie dołączyło trzynaścioro naukowców, wyłonionych spośród 131 wnioskujących. Najwięcej, aż czworo laureatów, to naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego, z czego dwoje to kadra Wydziału Fizyki UW.

Jednym z nich jest dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki UW, który wraz z zespołem zrealizuje projekt z zakresu inżynierii kwantowej. Badania te przyczynią się do „rozwoju i lepszego zrozumienia kwantowej teorii materii oraz oddziaływań materii ze światłem na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek” - wyjaśnia laureat, dodając, że dobre zrozumienie tej teorii jest coraz ważniejsze dla nowoczesnych technologii i będzie niedługo konieczne do utrzymania tempa rozwoju technologicznego. Być może już wkrótce, także dzięki badaniom dr Tomzy i zespołu, będziemy na co dzień używać np. komputerów kwantowych i Internetu kwantowego.

Niemniej aktualnym wyzwaniom swoje badania poświęci dr Maria Górna z Wydziału Chemii UW. Badaczka wraz z zespołem przyjrzy się problemowi odporności bakterii na antybiotyki. „Niestety, nowe antybiotyki odkrywane są rzadko, a bakterie szybko się na nie uodparniają, potrzeba więc nowych podejść do tworzenia leków przeciwbakteryjnych” - wyjaśnia laureatka. Badaczka ma nadzieję, że jej projekt wniesie wkład do opracowania nowej strategii działania leków przeciwbakteryjnych i rozwoju skuteczniejszych antybiotyków.

Granty FIRST TEAM otrzymali także naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Poznańskiej, a także Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

W projektach, którymi pokierują laureaci konkursu zatrudnienie znajdzie co najmniej 29 naukowców, a w prace badawcze zostanie zaangażowanych 35 doktorantów i studentów, którzy otrzymają stypendia. Projekty będą realizowane we współpracy z 28 zagranicznymi i 12 krajowymi partnerami naukowymi.

Środki otrzymane od FNP pozwolą wyróżnionym liderom na stworzenie własnych zespołów badawczych i sfinansowanie co najmniej 29 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 35 stypendiów dla doktorantów i studentów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostało zaproszonych 28 zagranicznych i 12 krajowych partnerów naukowych.

Był to już ostatni konkurs w programie FIRST TEAM. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przeprowadziła pięć konkursów, w których zgłosiło się ponad 500 kandydatów, a 54 laureatów otrzymało finansowanie w łącznej wysokości ponad 107 mln zł. Pełna lista laureatów i ich projektów opublikowana jest na stronie FNP.