Realizacja międzynarodowych projektów B+R, transfer technologii do gospodarki oraz współpraca z Saksonią to główne zadania nowego centrum badawczego WRoclaw Concept.

 

W poniedziałek 9 lipca rektorzy pięciu uczelni z Wrocławia zawarli porozumienie w sprawie utworzenia Wrocławskiego Centrum Badawczego WRoclaw Concept (WRC).

Liderem konsorcjum została Politechnika Wrocławska, a partnerami Uniwersytet Wrocławski oraz wrocławskie: Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Medyczny. Centrum WRoclaw Concept zarządzać będzie komitet sterujący, w skład którego weszli rektorzy ww. uczelni, a jego przewodniczącym został prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

W uroczystości zawarcia umowy uczestniczyła także dr Eva-Maria Stange, minister nauki i sztuki Saksonii. Projekt jest bowiem wspólną inicjatywą uczelni z Wrocławia i Saksonii.

„Dotychczas pomiędzy naukowcami z Dolnego Śląska i Saksonii zawartych zostało ok. 170 indywidualnych umów i powiązań. To pokazuje, że współpraca naukowa pomiędzy naszymi regionami jest jak najbardziej realna” - powiedziała minister Stange. - „Cieszę się, że teraz stanie się ona bardzie rozległa i włączy do współpracy uczelnie i instytuty naukowe. Życzyłabym sobie, żeby z tej współpracy powstało coś nowego, co będzie można wykorzystać dla dobra mieszkańców”.

Jak wyjaśnia prof. Cezary Madryas, na korzyści z działalności centrum będą mogły liczyć zwłaszcza branże przemysłu maszynowego, medycznego oraz rolno-spożywczego. Działalność centrum ma też objąć dziedziny związane ze współczesnymi wyzwaniami, takie jak biotechnologia, elektromobilność czy cyberbezpieczeństwo. Planowane są także badania dotyczące nowoczesnych systemów zarządzania.

Centrum WRoclaw Concept uczestniczyć ma w międzynarodowych programach badawczych, rozwijać współpracę naukową między Dolnym Śląskiem a Saksonią oraz wdrażać wyniki prac B+R do gospodarki. Umowa zakłada także realizację projektów edukacyjnych.

Rektorzy uczelni mają również nadzieję, że centrum pomoże w konsolidacji środowiska akademickiego oraz rozwinie relacje uczelni z innymi instytucjami zajmującymi się szeroko pojętym rozwojem technologicznym i innowacjami.

Koncepcja nowego centrum oparta jest na działalności sieci naukowo-badawczej Dresden-concept, założonej w 2010 roku przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie we współpracy z głównymi niemieckimi towarzystwami naukowymi: Instytutem Maxa Plancka, Instytutem Leibniza, Instytutem Helmholtza oraz Instytutem Fraunhofera.