Tutoring dla najzdolniejszych uczniów z Katowic - potencjalnych przyszłych naukowców - zakłada właśnie rozpoczęty projekt Uniwersytetu Śląskiego i Miasta Katowice pt. „Uniwersytet Najlepszych”.

 

„Uniwersytet Najlepszych” to nowa inicjatywa edukacyjna, która będzie realizowana przez Uniwersytet Śląski w porozumieniu z samorządem Katowic. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający na terenie Katowic, którzy posiadają ponadprzeciętne zainteresowania naukowe.

Wyróżniający się uczniowie zostaną objęci opieką tutora - pracownika naukowego UŚ. Opiekun wraz z uczniem będzie realizował zindywidualizowany program edukacyjny. Projekt wyróżnia się tym, że w czasie tutoringu nie tylko będą rozwijane zainteresowania i zdolności uczniów, ale także znalezienie dla nich optymalnej ścieżki naukowej, dostosowanej do ich zainteresowań.

Naukowcy z UŚ pomogą swoim podopiecznym odkryć i rozwinąć ich talenty oraz będą ich motywować w rozwoju osobistym i naukowym. Wspólnie z uczniem znajdą też odpowiednią dla niego ścieżkę rozwoju. Jednocześnie wybitne młode osoby będą zachęcane do podjęcia studiów w Katowicach, a także poznają ofertę edukacyjną UŚ.

Planowane są dwie edycje projektu - pierwsza rozpocznie się z dniem inauguracji roku akademickiego 2018/2019, a druga obejmie rok akademicki 2019/2020. Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu zakończyła się 8 lipca. Spośród zgłoszeń wyłonionych zostanie trzydzieścioro uczestników projektu.

Jak podkreślają organizatorzy „Uniwersytetu Najlepszych”, jest to pierwszy tego typu projekt w woj. śląskim, którego celem jest rozwijanie wiedzy i umiejętności wyróżniających się uczniów zainteresowanych rozwojem naukowym.