Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedziało na postulaty grupy studentów protestujących od wtorku na Uniwersytecie Warszawskim przeciwko Ustawie 2.0.

 

Studenci, którzy nazwali się Akademickim Komitetem Protestacyjnym, sprzeciwiają się Ustawie 2.0 i żądają m.in. demokratyzacji uczelni, gwarancji autonomii i braku ingerencji politycznych, zapewnienia godnych warunków dla studentów i pracowników oraz zwiększenia finansowania na naukę i szkolnictwo wyższe. Na postulaty protestujących odpowiedziało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort podkreślił, że 10 na 11 postulatów studentów jest już zawartych w projekcie Ustawy 2.0, a nad ostatnim postulatem - złagodzeniem art. 124 p. 5 - zostaną podjęte prace podczas II czytania Ustawy 2.0 w Sejmie.

Czytaj więcej w Portalu Lumen: http://lumenportal.pl/content/news?nid=4780.