Prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier Jarosław Gowin oraz członkowie działającej przy prezydencie Narodowej Rady Rozwoju dyskutowali na temat Ustawy 2.0. W wyniku przekazanych MNiSW uwag wprowadzone zostaną poprawki do Ustawy 2.0.

 

Zgodnie z uwagami NRR do projektu Ustawy 2.0 ma zostać wprowadzona poprawka zmieniająca procedurę wyboru przewodniczącego rady uczelni oraz poprawka podwajająca liczbę tytułów w nowym ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Zdaniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy bardziej jednoznacznego uregulowania wymaga też zakres odpowiedzialności rektora za podejmowanie decyzji zarządczych.

Czytaj więcej w Portalu Lumen - http://lumenportal.pl/content/news?nid=4678.