Wkrótce rozpocznie się konkurs "Trzecia Misja Uczelni" (PO WER 3.1), gdzie na uczelnie czeka 200 mln zł na projekty adresowane do lokalnych i regionalnych społeczności, realizowane wspólnie z np. JST lub NGO. Jedna uczelnia będzie mogła pozyskać do 6 mln zł.

 

Nabór wniosków rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu, w piątek 18 maja. Szkoły wyższe, tak publiczne, jak i niepubliczne, będą mogły pozyskać środki finansowe na realizację tytułowej trzeciej misji uczelni, czyli działań adresowanych do społeczności z otoczenia uczelni. Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 3.1). Na temat konkursu odbędzie się spotkanie informacyjne, które będzie transmitowane na żywo 16 maja od godz. 11:00.

Czytaj więcej w Portalu Lumen - http://lumenportal.pl/content/news?nid=4672.