Podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Sebastian Skuza oraz rektor UWM prof. Ryszard Górecki (notabene laureat Nagrody LUMEN 2015 w kategorii Lider Zarządzania Uczelnią) podpisali umowę o dofinansowanie na budowę nowej siedziby dla dwóch wydziałów.

 

Nowy obiekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który powstanie dzięki otrzymanemu wsparciu, stanowił będzie siedzibę dla Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych. Zwolnioną przez te wydziały przestrzeń uczelnia przeznaczy na Akademickie Centrum Kultury i Sztuki. Czytaj więcej w Portalu Lumen - http://lumenportal.pl/content/news?nid=4518.