Prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu za rozwój polsko-ukraińskiego dialogu akademickiego.

 

Uroczystość nadania prof. Jerzemu Woźnickiemu, prezesowi Fundacji Rektorów Polskich, tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (jednej z największych i wiodących uczelni Ukrainy) odbyła się w poniedziałek 5 marca br. 

Prof. Jerzy Woźnicki został wyróżniony tym prestiżowym tytułem w uznaniu za jego wieloletnią działalność na rzecz współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi uczelniami, wspieranie i inicjowanie współpracy pomiędzy narodowymi konferencjami rektorów, współpracę z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem i za istotne dokonania w zakresie wzmacniania przyjaźni i wzajemnego porozumienia pomiędzy Polską i Ukrainą.

Czytaj więcej w Portalu Lumen - http://lumenportal.pl/content/news?nid=4334.