Akademia Morska w Gdyni zyska nową nazwę - Uniwersytet Morski. Uczelnia spełniła wszystkie wymogi formalne potrzebne do zmiany statusu i podpisała list intencyjny z Ministerstwem Gospodarki Morskiej w tej sprawie.

 

Podpisanie listu stanowi ostateczne potwierdzenie, że Akademia Morska w Gdyni stanie się pierwszym w Polsce Uniwersytetem Morskim. Czytaj więcej w Portalu Lumen - http://lumenportal.pl/content/news?nid=4237.