W ramach programu uczelnie regionalne wyróżniające się pod względem potencjału badawczego będą mogły zdobyć granty w wysokości do 3 mln zł rocznie. Środki z grantów mają przyczynić się do intensywnego rozwoju uczelni w regionach.

 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin wydał komunikat ustanawiający program Regionalna Inicjatywa Doskonałości, zapowiadany podczas m.in. prezentacji Ustawy 2.0, która miała miejsce w styczniu. Program ten stanowić ma stanowić system szerokiego wsparcia dla uczelni regionalnych. Czytaj więcej w Portalu Lumen - http://lumenportal.pl/content/news?nid=4207.