Akademia Leona Koźmińskiego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to jedyne polskie uczelnie w rankingu blisko stu najlepszych europejskich szkół biznesu opracowanym przez The Financial Times.

 

The Financial Times opublikował najnowszą, czternastą już edycję rankingu "European Business School Rankings" pokazującego najlepsze europejskie szkoły biznesu. Polskę, tak jak we wcześniejszych latach, reprezentują dwie uczelnie - Akademia Leona Koźmińskiego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Które miejsca zajęły? Sprawdź w Portalu Lumen - http://lumenportal.pl/content/news?nid=3950.