Wśród uczelni najlepsze były Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Z wydziałów prym wiodły Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Łódzki.

 

Opublikowano drugą edycję rankingu najlepszych polskich uczelni i wydziałów ekonomicznych. Zestawienie przygotowane zostało przez dziennik „Rzeczpospolita”, który bazował na danych z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów (ELA) oraz z Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-ON.

Najważniejszymi kryteriami rankingu są jakość kształcenia (35% wagi oceny) oraz kariery absolwentów (30% wagi oceny), które ocenia się na podstawie średniego czasu poszukiwania pracy po studiach oraz uśrednionej wysokości zarobków absolwentów. Pod uwagę brane są także kryteria potencjału naukowego oraz umiędzynarodowienia jednostki. Procesowi oceny poddano sześć uczelni oraz 27 wydziałów prowadzących studia ekonomiczne.

W porównaniu do ubiegłego roku trójka liderów rankingu nie uległa zmianom. Na pierwszym miejscu ponownie uplasowała się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, która we wszystkich czterech kryteriach rankingu uzyskała najwięcej punktów spośród uczelni. Miejsce drugie zdobyła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. ALK doceniono za rozbudowane programy wymiany międzynarodowej. Podkreślono też, że absolwenci ALK krócej poszukują pracy i uzyskują wyższe zarobki w stosunku do absolwentów innych uczelni. Podium zamyka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, który wyróżnił się wysoką jakością nauczania oraz krótkim czasem poszukiwania pracy przez absolwentów. Ponadto studia na UeP podejmuje wysoka liczba olimpijczyków.

Wyniki rankingu dla wydziałów ekonomicznych również przedstawiają się podobnie do ubiegłorocznej edycji. Najlepszym okazał się Uniwersytet Warszawski, którego dwa wydziały znalazły się wśród trójki zwycięzców. Wydział Zarządzania UW zajął pierwsze miejsce, a Wydział Nauk Ekonomicznych miejsce trzecie. Pierwszy z nich wyróżnił się w szczególności w kryterium karier absolwentów, a WNE UW cechuje się wysoką jakością kształcenia. Drugie miejsce w zestawieniu zajął Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, który może pochwalić się jakością nauczania oraz międzynarodowym doświadczeniem studentów i wykładowców.

Patronem honorowym rankingu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, partnerem merytorycznym zaś Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.