Dnia 5 grudnia br. w Szkole Głównej Handlowej odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Dziekanatów. Jest to nowa inicjatywa mająca na celu usprawnienie i ułatwienie pracy dziekanatów. Aktualnie trwa nieodpłatna rejestracja.

 

Forum Dziekanatów adresowane jest głównie do pracowników dziekanatów wszystkich polskich uczelni - publicznych i niepublicznych - oraz kanclerzy, dziekanów  i innych osób, które dbają o właściwe funkcjonowanie dziekanatów. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Dziekanat Studium Magisterskiego SGH.

Wydarzenie zostanie podzielone na dwie zasadnicze części. Obrady plenarne Forum będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Wedle programu jako pierwszy wystąpi prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska oraz profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Łukasz Sułkowski przedstawi zebranym najważniejsze informacje o projekcie Ustawy 2.0, czyli nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W ramach sesji plenarnej zaprezentowane zostaną również wyniki badania Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach, które dotyczyło umiejscowienia dziekanatów w strukturze uczelni, ich zadań i funkcji, sposobów zwiększania efektywności pracy dziekanatów oraz panującej w nich kultury organizacyjnej. Kierownikiem badań jest dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska. W roli prelegenta wystąpi również dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH, który przedstawi możliwości zastosowania nauk o zarządzaniu do zarządzania dziekanatami.

Oprócz obrad plenarnych odbędą się praktyczne sesje tematyczne wyłącznie dla pracowników dziekanatów. Będą one prowadzone równolegle w czterech ścieżkach: Obieg dokumentacjiProcedury związane z pracą magisterskąKumulacja zadań oraz Rozwiązania informatyczne. Sesje te pozwolą uczestnikom poznać rozwiązania wykorzystywane w innych uczelniach w kraju. Program wydarzenia nie jest jeszcze sfinalizowany, możemy spodziewać się więc pojawienia się w nim dodatkowych punktów.

Forum Dziekanatów organizowane jest w celu umożliwienia pracownikom dziekanatów wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnego wspierania się w ulepszaniu pracy dziekanatów. Organizatorzy zakładają, że corocznie organizowane będą dalsze edycje imprezy. W planach jest także uruchomienie internetowego forum dyskusyjne tylko dla zweryfikowanych pracowników dziekanatów, które pozwoli uczestnikom forum na utrzymywanie kontaktu i dalszą wymianę wiedzy. Organizatorzy planują ponadto powołanie organizacji zrzeszającej pracowników dziekanatów.

Uczestnictwo w Forum Dziekanatów jest nieodpłatne. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do 15 listopada br. poprzez stronę wydarzenia - dziekanaty.pl.