Dzięki środkom z NCBiR uczelnie zrealizują prawie 230 projektów na rzecz aktywizacji zawodowej studentów. Projekty obejmują wysokiej jakości programy praktyk i staży oraz działania podnoszące jakość usług akademickich biur karier.

 

"Studiujesz? Praktykuj!" oraz "Akademickie Biura Karier" to konkursy rozstrzygnięte dzisiaj, 13 września, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łącznie dofinansowano w nich 229 projektów, które wesprą studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz ułatwią im wejście na rynek pracy.

W pierwszym z konkursów, "Studiujesz? Praktykuj!" uczelnie mogły zdobyć środki na zrealizowanie we współpracy z przedsiębiorstwami wysokiej jakości praktyk i staży dla studentów. O dofinansowanie mogły ubiegać się te uczelnie, które kształciły minimum stu studentów w trybie stacjonarnych, oprócz wyższych szkół zawodowych, dla których przeznaczony był "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych". Do konkursu wpłynęło 217 wniosków, z których dofinansowanie przyznano dla 196. W związku z dużą liczbą pozytywnie ocenionych projektów NCBiR podjęło decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs aż o ponad 100 mln zł - z początkowej kwoty 150 mln zł do niemal 260 mln zł.

Wśród dofinansowanych projektów najwyższą ocenę równą 129 punktom uzyskały dwa zgłoszenia - "Wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Stosunki międzynarodowe AMW" Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz "Operacja - Staż!" Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczelnie te uzyskały odpowiednio ponad 450 tys. zł oraz ponad 1,7 mln zł. Trzecim pod względem oceny był zaś projekt "Studiujesz = Stażujesz" Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, który uzyskał blisko 640 tys. zł.

Największym dofinansowaniem zaś pochwalić się może Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który uzyskał prawie 8 mln zł na projekt "Pomost na rynek pracy III: wysokiej jakości program stażowy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu". Druga w kolejności pod względem wysokości dofinansowania Politechnika Rzeszowska na realizację projektu "Organizacja staży dla kierunków II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz" uzyskała ponad 6,2 mln zł. Z kolei Politechnika Lubelska zdobyła ponad 4,8 mln zł na realizację projektu "Studiujesz i praktykujesz". Dziewięć projektów uzyskało zaś ponad 3 mln zł. Realizować je będą następujące uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Krakowska oraz Uniwersytet Szczeciński. Pozostałe uczelnie uzyskały od niemal 62 tys. zł do ponad 2,7 mln zł.

Konkurs "Akademickie Biura Karier" z kolei umożliwiał szkołom wyższym zdobycie środków na podnoszenie jakości usług wspierających studentów w podjęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, oferowanych przez uczelniane biura karier lub inne jednostki o podobnych zadaniach. Do konkursu wpłynęło 59 wniosków, z których 33 otrzymało dofinansowanie. Na aktywizację zawodową studentów NCBiR przeznaczył łącznie 15 mln zł.

Najwyżej oceniono projekt pt. "ABK for UMED - Strategia Rozwoju Działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi", który uzyskał 122,5 pkt. Na jego realizację łódzki UM otrzymał prawie 890 tys. zł. Wysoko oceniono też projekty "Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy" oraz "Inkubator Kariery" WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, które oceniono na 117,5 pkt. Uczelnie uzyskały odpowiednio 323 tys. zł i prawie 902 tys. zł.

Wysokość dofinansowań w tym konkursie wahała się od 83 tys. zł do prawie 902 tys. zł. Najwyższą po ww. WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej kwotę uzyskał Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na projekt "Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW" - ponad 888 tys. zł. Powyżej 800 tys. zł otrzymały jeszcze Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Ogółem najwięcej projektów na rzecz studentów - aż 15 - zrealizuje grupa Wyższe Szkoły Bankowe, z czego większość WSB w Poznaniu. Sporą liczbę projektów poprowadzą też UAM (11), Politechnika Śląska (9), Politechnika Białostocka (7) oraz Politechnika Rzeszowska (6).

"Prowadzone przez NCBiR konkursy dla uczelni mają na celu wsparcie ich działań na rzecz lepszego dostosowania programów nauczania do faktycznych potrzeb rynku pracy. Przekazywane przez nas fundusze pozwolą szkołom wyższym podnieść jakość kształcenia, studentom - uzyskać niezbędne kwalifikacje, a krajowej gospodarce - pozyskać wartościowe kadry. To modelowy przykład sytuacji, w której wszyscy wygrywają" - skomentował dyrektor NCBiR, prof. Maciej Chorowski.

Pełne listy ocenionych projektów dostępne są na stronie NCBiR - ncbr.gov.pl.