W nowym programie Ministerstwa Rozwoju i Polskiego Funduszu Rozwoju osoby mające pomysł na innowacyjne rozwiązania będą mogły uzyskać kompleksowe wsparcie dla rozwoju swojego projektu i jego komercjalizacji.

 

"Dobry pomysł" to nowy program Ministerstwa Rozwoju, w którym twórcy wynalazków i innowacji będą mogli uzyskać środki na wprowadzenie swoich pomysłów na rynek. Na realizatora programu wybrano Polski Fundusz Rozwoju, z którym resort zawarł umowę w ostatnich dniach. Ze strony Funduszu umowę podpisał jego prezes Paweł Borys, a ze strony Ministerstwa wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Nie chcemy dopuścić do zmarnowania dobrze rokujących, innowacyjnych pomysłów i projektów albo do sytuacji, w których ich głównymi beneficjantami zostają podmioty trzecie, a nie sami pomysłodawcy czy wynalazcy, ich rodziny i społeczności lokalne. Ten potencjał twórczy powinien zostać dostrzeżony i doceniony w kraju, a w dalszej kolejności pracować na rzecz samych twórców oraz dobra wspólnego" - wyjaśniła ideę programu wiceminister Emilewicz. Program wyróżnia się tym, że jego adresatami są osoby, które działalnością naukową czy innowacyjną zajmują się w czasie wolnym oraz te, które nie mają możliwości uzyskania wsparcia od zatrudniającej ich organizacji w zakresie np. komercjalizacji wyników projektów. W gronie takich osób znajdują się naukowcy, studenci, pasjonaci techniki czy pracownicy przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które nie zajmują się działalnością B+R.

Jak podkreśliła wiceminister Emilewicz, takich osób jest w naszym kraju wiele. Wynalazcy czy pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań, który nie mogli liczyć na wsparcie swoich instytucji, zmuszeni są do poszukiwania na własną rękę drogi komercjalizacji dla swoich projektów. Napotykają przy tym niejedną barierę, która może nawet uniemożliwić wdrożenie ich pomysłu do praktyki. Do poszczególnych resortów oraz władz regionalnych wielokrotnie napływały pisma od twórców liczących, że ich pomysł lub wynalazek zostanie dostrzeżony i uzyskają oni pomoc w jego wprowadzeniu na rynek. "Wiele takich osób w różnym wieku i z różnych środowisk zgłasza się po wsparcie. Twierdzą, że dysponują pomysłem czy rozwiązaniem, które może zrewolucjonizować energetykę, łączność czy medycynę, ale potrzebują nawigatora lub coacha, który pomoże rozwinąć im skrzydła i rozwinąć ich projekty. Poświęcenie im wszystkim należnej uwagi i szytego na miarę wsparcia eksperckiego było dotychczas sporym wyzwaniem dla administracji publicznej" - objaśnia wiceminister Emilewicz. Dodatkowo należy pamiętać, że osoby te zwykle nie miały możliwości uzyskania wsparcia ze strony np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którego programach wnioskodawcami, a tym samym beneficjentami, mogą być właściciele firm.

Rozpoczęty właśnie program "Dobry pomysł" ma uzupełnić tę lukę wśród instrumentów finansowania. W programie twórcy i pomysłodawcy innowacyjnych projektów będą mogli uzyskać wsparcie niezbędne do dalszego rozwoju projektów. Oferowana pomoc obejmować ma kompleksowy system usług dla każdego etapu rozwoju projektu, od pomysłu po nawet ekspansje międzynarodową. Zgłaszane przez innowatorów pomysły poddane zostaną weryfikacji pod kątem komercyjnej przydatności. W przypadku stwierdzenia potencjału rynkowego projektu twórca projektu otrzyma wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony ekspertów. Pomogą oni np. znaleźć partnerów gospodarczych i inwestorów, założyć własną działalność gospodarczą czy wybrać odpowiednią ścieżkę rozwoju projektu. Udzielana pomoc będzie dostosowywana do potrzeb indywidualnych uczestników.

Na pilotażową edycję programu wyasygnowano budżet wynoszący 2 mln złotych. Nabór wniosków uruchomiony ma zostać 18 października tego roku. Polski Fundusz Rozwoju będzie realizować program we współpracy z Fundacją Zaawansowanych Technologii, Fundacją Centrum Innowacji FIRE oraz INVESTIN.