Resort nauki kontynuować będzie współfinansowanie Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Dzięki temu polscy studenci, doktoranci i naukowcy korzystać będą mogli z oferty stypendialnej i grantowej Instytutu.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarło nowe porozumienie o współpracy z wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen; IWM). Celem porozumienia jest intensyfikacja polsko-austriackiej współpracy naukowej w najbliższych latach.

Ze strony Instytutu umowę podpisała rektor IWM prof. Shalini Randeria, a stronę polską reprezentował sekretarz stanu w MNiSW Aleksander Bobko. Porozumienie pozwala polskim studentom, doktorantom oraz naukowcom na uczestnictwo w programach stypendialnych oraz uzyskanie grantów naukowych oferownych przez Instytut w latach 2017-2019. Ponadto polscy uczeni będą mogli zasiadać we władzach IWM.

Polska zobowiązuje się zaś do dalszego finansowania Instytutu. Działalność IWM jest bowiem możliwa dzięki środkom z polskiego resortu nauki, austriackiego Ministerstwa Nauki, Badań i Gospodarki oraz władz Wiednia. Oba ministerstwa w latach 2014-2016 wspomagały Instytut kwotą 750 tys. euro rocznie.

Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu to niezależny instytut naukowy poświęcony zaawansowanym studiom w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Założony został w 1982 roku przez trzech filozofów z Polski i Niemiec - Krzysztofa Michalskiego, ks. Józefa Tischnera i Hansa-Georga Gadamera. Instytut powstał w celu wspierania międzynarodowej wymiany intelektualnej między Wschodem a Zachodem. Instytut szybko stał się ważnym centrum naukowym, umożliwiającym wymianę myśli między uczonymi z Europy Wschodniej i Środkowej a środowiskami naukowymi na Zachodzie. W ostatnich latach IWM podjął się też wspierania dialogu miedzy Europą a Ameryką Północną. IWM jest członkiem sieci NetIAS - Network of European Institutes for Advanced Study. Instytut prowadzi piętnaście programów stypendialnych, w tym stypendia imienia polskich założycieli IWM.