W konkursie NCN i ERC badacze uzyskali granty na staże naukowe w zespołach realizujących granty ERC. W ten sposób zdobędą oni doświadczenie, które będą mogli wykorzystać dla skuteczniejszego, własnego ubiegania się o te prestiżowe granty.

 

Siedmioro naukowców otrzymało granty w rozstrzygniętym 10 sierpnia pierwszym konkursie w ramach programu UWERTURA. Konkurs przeprowadziło Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (European Research Council; ERC).

Celem programu UWERTURA jest zwiększenie udziału polskich uczonych w gronie laureatów prestiżowych grantów ERC poprzez umożliwienie im zdobycia niezbędnego doświadczenia. W programie naukowcom ze stopniem co najmniej doktora przyznawane są granty na staże w zagranicznych, europejskich zespołach naukowych już realizujących granty ERC. Dzięki stażom badacze wzmocnią swój profil naukowy podczas kandydowania do grantów ERC oraz nabędą doświadczenia przydatnego w skutecznym aplikowaniu w międzynarodowym systemie grantowym.

O granty ubiegało się 24 naukowców, z czego otrzymało je siedmioro badaczy. Wskaźnik sukcesu wyniósł więc 29%. Do laureatów trafi łącznie 558 tys. złotych. Najwyższą kwotę uzyskał dr hab. Łukasz Wyrzykowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał on 111 tys. zł na realizację zagranicą projektu "Czy czarne dziury mogą rozwiązać zagadkę ciemnej materii?". Z kolei dr Tomasz Żuradzki z Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobył blisko 97 tys. zł na projekt "Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania". Środki z NCN w wysokości 93 tys. zł otrzyma również dr Mateusz Strzelecki z Uniwersytetu Wrocławskiego, który poprowadzi projekt "EXTRAWAVES - Wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzeży".

W przypadku pozostałych projektów dofinansowanie wyniosło od 51 tys. do 78 tys. zł. Dwa z nich zrealizują badaczki z uczelni publicznych: dr inż. Urszula Stachewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (proejkt "Nowe konstrukcje kompozytów polimerowych zainspirowanych naturą") oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska z Uniwersytetu Gdańskiego (projekt "Kropki kwantowe do zastosowań biomedycznych"), a dwa badaczki z Polskiej Akademii Nauk: dr hab. Aldona Mueller-Bieniek z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN (projekt "Pola i lasy - neolityczna dynamika zmian krajobrazu w Europie strefy umiarkowanej") oraz dr Katarzyna Andrejuk z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (projekt "Różnorodność repatriacji w Europie - polityki państwowe i praktyki migrantów jako wyraz ponowoczesnego nacjonalizmu").

Staże potrwają od trzech do sześciu miesięcy. Po powrocie do kraju laureaci zobowiązani będą do złożenia wniosku o grant ERC w przeciągu najbliższych 18 miesięcy.