Studenci, doktoranci i pracownicy PG po raz kolejny będą mogli zgłaszać własne propozycje projektów, które powinny zostać zrealizowane z budżetu obywatelskiego uczelni. Sami też drogą głosowania zadecydują o wyborze przedsięwzięć do realizacji.

 

Politechnika Gdańska będzie kontynuować inicjatywę "Budżet Obywatelski PG", w ramach której studenci i pracownicy uczelni mogą decydować o tym, co zostanie zrealizowane z wyznaczonej części budżetu uczelni. Na inicjatywę wyasygnowano w tym roku 500 tys. zł, z czego 350 tys. na realizację propozycji kadry uczelni, a 150 tys. na projekty studentów.

Taki sam budżet miała zeszłoroczna, pierwsza edycja inicjatywy. Politechnika była pierwszą uczelnią w regionie pomorskim, która uruchomiła projekt budżetu partycypacyjnego. Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem środowiska akademickiego PG - łącznie zgłoszono 60 propozycji. W drodze głosowania wyłoniono osiem projektów, które są obecnie realizowane przez uczelnię - cztery projekty pracownicze i cztery studenckie, m.in. wprowadzenie systemu kolejkowego w dziekanacie, budowa parkingu i strefy relaksu, instalacja energooszczędnego oświetlenia dla budynków Wydziału Elektrotechniki i Automatyki czy montaż szafek depozytowych dla wszystkich wydziałów PG. Przebieg realizacji projektów uczelnia relacjonuje na bieżąco.

W związku z sukcesem pierwszej edycji rektor PG prof. Jacek Namieśnik zadecydował o kontynuowaniu inicjatywy. Składać własne propozycje, jak i głosować będą mogli wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci. Projekty tych ostatnich, w zależności od posiadania lub nie umowy o pracę z PG, należeć będą do kategorii pracowniczej lub studenckiej. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgłaszać można projekty o charakterze inwestycyjnym albo remontowym. Od propozycji wymaga się również uwzględnienia kryterium gospodarności oraz możliwości wykonania w przeciągu jednego roku.

Każdy ze zgłoszonych projektów poddany zostanie ocenie wstępnej przez specjalną komisję, która oceni np. czy dany projekt wpisuje się w misję i statut uczelni oraz czy jest on możliwy do realizacji zważywszy na posiadaną przez uczelnię rezerwę lokalową lub powierzchniową. Zakwalifikowane projekty poddane zostaną publicznemu głosowaniu, z których zrealizowane zostaną te, które uzyskają największą liczbę głosów i zmieszczą się w budżecie. W przypadku, gdy dany projekt uzyskał wysoką liczbę głosów, ale nie zmieści się on w budżecie, do realizacji wybrany zostanie następny w kolejności, tańszy projekt. Tegoroczny konkurs rozpocznie się w połowie października.

Inicjatywa "Budżet Obywatelski PG 2018" to ciekawe przedsięwzięcie, a do tego z rodzaju tych, które rzadko podejmowane są przez szkoły wyższe. Budżet obywatelski pozwala na większe zaangażowanie pracowników i studentów w życie uczelni oraz daje im możliwość współdecydowania o kierunkach dokonywanych inwestycji. Dla władz uczelni to także możliwość poznania najpilniejszych potrzeb kadry i studentów oraz obszarów, które zdaniem tych grup wymagają poprawy w pierwszej kolejności. Projekt PG, który już raz odniósł sukces, może stanowić dobre źródło inspiracji dla innych tego typu inicjatyw.