W Kędzierzynie-Koźlu w województwie opolskim powstanie wydział zamiejscowy Akademii Morskiej w Szczecinie. Specjalnością ośrodka będzie kształcenie w dziedzinie żeglugi śródlądowej.

 

W niedalekiej przyszłości młodzież z województwa opolskiego będzie mogła zostać studentami Akademii Morskiej w Szczecinie bez konieczności przeprowadzki na niemal drugi koniec Polski. W Kędzierzynie-Koźlu na Śląsku Opolskim powstanie filia szczecińskiej Akademii, która specjalizować się będzie w żegludze śródlądowej.

List intencyjny w sprawie utworzenia filii został podpisany wczoraj, 13 lipca, pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a miastem Kędzierzyn-Koźle i powiatem kędzierzyńsko-kozielskim. Podpisy złożyli dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, rektor szczecińskiej AM, Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Koźla oraz Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. W uroczystości uczestniczyli także Adrian Czubak, wojewoda opolski, Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz inni goście, m.in. kapitanowie żeglugi wielkiej i przedstawiciele biznesu.

O wyborze Kędzierzyna-Koźle zadecydowały nie tylko istniejące tam przedsiębiorstwa żeglugowe, dwie stocznie i spory port, ale przede wszystkim prężnie działający w tym mieście Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej. Absolwenci szkół będą mogli kontynuować naukę w wydziale zamiejscowym Akademii i zyskać zawód nie wyjeżdżając z miasta, co ułatwi władzom miejskim zatrzymanie młodzieży w Kędzierzynie-Koźlu.

Na wydziale w Kędzierzynie-Koźlu prowadzone będą studia na kierunku żegluga śródlądowa. Jak wyjaśnia rektor AM prof. Ślączka, będą to studia inżynierskie, ale studenci nabędą też kompetencje menedżerskie. To efekt unowocześnienia programu studiów i dopasowania go zmieniających się warunków pracy w branży żeglugi śródlądowej. Marynarze są często jednocześnie operatorami floty i zarządzającymi nią armatorami, potrzebna jest im więc wiedza tak na temat żeglugi, jak i kierowania firmą. Choć specjalnością filii będzie żegluga śródlądowa, absolwenci odnajdą się też i w pracy na morzu. "Proces kształcenia będzie w całości oparty o międzynarodową konwencję STCW, co oznacza, że absolwent będzie w stanie podjąć pracę zarówno w żegludze śródlądowej, jak i morskiej" - zapowiedział prof. Ślączka.

Wydział zamiejscowy ma być niewielkim ośrodkiem, planowane jest kształcenie ok. 30-60 studentów na roku. Data rozpoczęcia działalności filii zależna jest od przebiegu formalności i terminu przejęcia budynku pod siedzibę. Prezydent miasta Sabina Nowosielska poinformowała, że rozważane są dwie lokalizacje - budynki po gimnazjach nr 3 na Pogorzelcu oraz nr 4 w Śródmieściu. Rektor Akademii za najbardziej prawdopodobny termin pierwszego naboru wytypował 2019 rok, ale przy pomyślnych wiatrach może to być rok 2018. Akademia planuje także stworzyć w mieście Polskie Centrum Kształcenia Ustawicznego Żeglugi Śródlądowej.

Akademia Morska w Szczecinie to druga uczelnia, która przybyła do Kędzierzyna-Koźle. Wcześniej porozumienie z miastem zawarła Politechnika Opolska, której Wydział Inżynierii Systemów Technicznych działa w Kędzierzynie-Koźlu od października ubiegłego roku.