Ponad 50 dziedzin nauki obejmuje tegoroczna edycja "ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects". To pierwsza tak obszerna edycja tego rankingu. W zestawieniach najliczniej występują uczelnie z USA, Chin i Wielkiej Brytanii.

 

Czym jest Ranking Szanghajski, właściwie zwany Academic Ranking of World Universities, zapewne nikomu nie trzeba tłumaczyć. Mniej znany jest "młodszy brat" tego słynnego światowego rankingu uczelni - ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects. W ramach tego zestawienia identyfikowane są najlepsze szkoły wyższe w poszczególnych dziedzinach nauki.

Ranking  52 dziedziny nauki z obszarów nauk o życiu, nauk medycznych, nauk inżynieryjnych, nauk społecznych oraz nauk przyrodniczych i ścisłych (tzw. natural sciences). Jest to pierwszy raz w dwunastoletniej historii tego rankingu, kiedy uwzględniono tak dużą liczbę dziedzin. Jeszcze w zeszłym roku było ich jedynie dwanaście.

Aby dana uczelnia została uwzględniona w zestawieniu, liczba publikacji naukowych z tej instytucji z okresu 2011-2015 musiała przekroczyć ustalone przez twórców rankingu minimum. W zależności od dziedziny minimum wyniosło od 25 publikacji (dla inżynierii kosmicznej czy zarządzania turystyką) do 200 publikacji (dla chemii, fizyki czy medycyny klinicznej). W opracowywaniu rankingu pod uwagę brano nie tylko liczbę publikacji, ale też ich cytowalność, umiędzynarodowienie i prestiż czasopisma, w którym opublikowano tekst, a także liczbę kadry instytucji, która zdobyła znaczące nagrody naukowe.

Dla każdej ze wspomnianych 52 dziedzin przygotowano oddzielne zestawienie maksymalnie 500 najlepszych uczelni. Pierwsze 50 miejsc to pozycje indywidualne, dalsze uczelnie podzielono na grupy 50 lub 100 miejsc. Ogółem w rankingu najczęściej pojawiają się uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, które łącznie zajmują blisko 3,9 tys. miejsc, w tym 32 miejsca pierwsze. Drugie w kolejności są szkoły wyższe z Chin (prawie 1,3 tys. miejsc), a trzecie Wielka Brytania (prawie 1,2 tys. miejsc). Na pierwszych miejscach najczęściej pojawiają się uczelnie z tych krajów, ale zwycięzcami poszczególnych zestawień były też szkoły wyższe z Singapuru, Holandii, Francji, Niemiec, Hongkongu i Szwajcarii.

Z polskich uczelni najlepsze miejsce w rankingu zdobyła Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, która zajęła 34. miejsce w kategorii Mining & Mineral Engineering (górnictwo i geoinżynieria). Jest to jedyna polska uczelnia, która znalazła się wśród 50 najlepszych szkół wyższych w jakimkolwiek zestawieniu rankingowym.

Nie oznacza to, że polskich uczelni w rankingu nie ma, a tylko, że zajmują niższe miejsca. Przykładowo, w dziedzinie chemii znajdują się dwie polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski (miejsca 301-400) i Uniwersytet Wrocławski (401-500). Z kolei w dziedzinie nauk rolniczych odnajdziemy siedem instytucji z Polski: w grupie 301-400 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w grupie w grupie 401-500 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Uniwersytet Warszawski.

Nie sposób jest tutaj opisać wyniki każdego z 52 zestawień, zachęcamy więc do samodzielnej eksploracji rankingu na stronie shanghairanking.com.

Podobny ranking szkół wyższych wiodących w poszczególnych dziedzinach nauki opublikowało wcześniej Quacquarelli Symonds - QS World University Rankings by Subject 2017. Ideę oceniania uczelni nie jako całości, a w poszczególnych obszarach odnajdziemy także w polskim Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw.