Status uczelni badawczej nie będzie przydzielany odgórnie przez MNiSW, a jego uzyskanie będzie zależało od wyników konkursu - zapowiedział minister Jarosław Gowin.

 

 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin złożył wizytę na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie spotkał się z rektorami kujawsko-pomorskich uczelni. Spotkanie odbyło się wczoraj, 12 czerwca.

W spotkaniu uczestniczyli prof. Tomasz Topoliński, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego; prof. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; prof. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. Jerzy Kaszuba, rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Udział w spotkaniu wzięli też przedstawiciele władz regionu oraz przedstawiciele Sejmu RP.

Zebrani omawiali kwestie związane z reformą szkolnictwa wyższego, a przede wszystkim nowym podziałem uczelni. Planowany jest podział na trzy typy: uczelnie dydaktyczne, badawczo-dydaktyczne oraz badawcze. Minister Gowin zapowiedział, że szkoły wyższe będą mogły uzyskać status uczelni badawczej poprzez konkurs. "Uzyskanie statusu uczelni badawczej będzie zależało od wyników konkursu" - podkreślił minister. - "To nie będzie tak, że ministerstwo odgórnie wskaże, która uczelnia ma uzyskać status uczelni badawczej. Sformułujemy kryteria, ogłosimy konkurs, pokażemy drogi dojścia i korzyści, ale też zobowiązania wynikające ze statusu uczelni badawczych. Potem niech wygrywa najlepszy", wyjaśniał Gowin. Minister dodał, że w regionie kujawsko-pomorskim największe szanse na uzyskanie statusu uczelni badawczej ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Wicepremier uczestniczył także w uroczystości zawarcia "Kujawsko-pomorskiego porozumienia na rzecz innowacji i rozwoju". Porozumienie zawarły trzy centra transferu technologii (CTT) uczelni z tego regionu. W ramach współpracy przewidziane są wspólne projekty i inicjatywy mające na celu skuteczną komercjalizację wyników badań naukowych. Centra współpracować będą nie tylko między sobą, ale też i z uczelniami oraz podmiotami sektora gospodarki w regionie. Porozumienie podpisali Paweł Matlakiewicz, prezes zarządu CTT Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Michał Majcherek z CTT Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Adam Mroziński z CTT Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.