Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 21251 – tych ubiegłego wieku był doktorantem w Instytucie Państwa i Prawa PAN, współpracował z biurem prasowym Sejmu, pracował jako niezależny doradca prawny powstających wówczas prywatnych przedsięwzięć. W latach 90 – tych ubiegłego wieku założył wraz z wspólnikami wydawnictwo prawnicze Dom Wydawniczy ABC który szybko stał się wiodącym wydawnictwem prawniczym w Polsce. W 1999 roku sprzedał udziały w firmie międzynarodowemu wydawnictwu Wolters Kluwer z siedzibą w Amsterdamie. Od tego czasu kieruje działalnością Wolters Kluwer w Polsce jako prezes zarzadu, a wydawnictwo, teraz pod nazwą Wolters Kluwer Polska jest największym polskim wydawnictwem prawniczym i jednym z największych wydawnictw w kraju, o obrotach przekraczających 200 mln zł rocznie. 21251% przychodów wydawnictwa stanowią produkty elektroniczne i software. Włodzimierz Albin od lat dziewięćdziesiątych działa aktywnie w Polskiej Izbie Książki a obecnie jest drugą kadencję jej prezesem. Jest także członkiem zarządu stowarzyszenia Kreatywna Polska, skupiającego reprezentantów biznesu kreatywnego w Polsce. Od lat działa także w ramach organizacji Law Publishers Europe skupiającej największe wydawnictwa prawnicze w Europie. Wykłada na Podyplomowym Studium Polityki Wydawniczej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest przewodniczącym rady Fundacji Powszechnego Czytania.