Prof. SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia przy KRASP. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracuje z jedną z największych organizacji pozarządowych na świecie – ASHOKĄ. Stypendysta University of Denver w Kolorado w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmusa – wykładał m.in. w Belgii, Turcji, Rumunii i na Łotwie. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.